nieuws

bodemsanering levert miljarden op

Geen categorie

Het schoonmaken van verontreinigde grond levert de komende honderd jaar 30 tot 140 miljard euro op aan gezondheidsbaten, afhankelijk van de intensiteit van het gevoerde beleid.

Zelfs als de overheid zich terugtrekt en de sanering aan marktpartijen overlaat, zijn de opbrengsten nog altijd 30 miljard euro hoger dan de kosten. Als alle ernstig vervuilde locaties worden schoongemaakt, dus bij een intensivering van het beleid, kunnen de opbrengsten oplopen tot 140 miljard euro.Dat blijkt uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie, die het Milieu- en Natuurplanbureau heeft uitgevoerd. Volgens de onderzoekers is bijna 15.000 hectare bouwgrond vervuild. Als de economische groei doorzet, zullen veel nieuwbouwwoningen de komende decennia worden gebouwd op vervuilde grond. Het gaat in totaal om meer dan een half miljoen nieuwbouwwoningen.

Reageer op dit artikel