nieuws

Beroepsclub notarissen staat voor scheuring

Geen categorie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dreigt haar positie als belangenbehartiger van het notariaat te verspelen.

Een grote meerderheid van de leden is zo ontevreden over de KNB dat ze overweegt een nieuwe belangenvereniging op te zetten. Dat heeft de Nijmeegse professor en notaris M. van Mourik donderdag verklaard. Van Mourik verwijst naar een ledenonderzoek door de KNB, dat naar voren bracht dat 80 procent van de aangesloten notarissen voelt voor een nieuwe belangenvereniging. De belangrijkste reden voor de onvrede is het onvermogen van de KNB om misstanden binnen het notariaat aan te pakken. Van Mourik hekelt de strakke banden die notariskantoren hebben met onder meer de Postbank, de Vereniging Eigen Huis en ‘te veel’ makelaars. Notarissen hebben zich door zo’n exclusieve relatie volledig afhankelijk gemaakt van één commerciële partij. ‘Het moet juist zo zijn dat de klant, degene die geld nodig heeft, de notaris kiest.’ De Nijmeegse hoogleraar stelt dat de liberalisering van de notarismarkt (1999) de notarisclub in een onmogelijke spagaat heeft gedwongen. ‘Sindsdien is de KNB geen belangenbehartiger meer, maar een publiekrechtelijke organisatie met verordenende bevoegdheden. Als verlengstuk van de overheid kan ze regels met kracht van wet opstellen.’Volgens Van Mourik creëert die situatie een identiteitsprobleem. Enerzijds moet de KNB de integriteit van het ambt verdedigen, aan de andere kant moet de organisatie door de liberalisering van het notariaat opkomen voor het vrije ondernemerschap. ‘Ik heb niets tegen een zekere marktwerking. We hebben echter wel te maken met een ambt en niet met een ondernemer op de vrije markt. Sinds 1999 gaan ze zich wel zo gedragen, met alle risico’s van dien.’ De liberalisering heeft geleid tot ‘wildwesttoestanden’, waarbij notarissen hun diensten aanbieden onder de kostprijs. Van Mourik noemt Friesland, Drenthe, ’t Gooi en Noord-Limburg als voorbeelden waar dat het geval is. Zo’n situatie nodigt sommige notariskantoren uit buiten hun boekje te gaan. Volgens KNB-voorzitter A. Heering komt het idee voor een losstaande belangenvereniging geregeld bovendrijven. ‘De discussie laait op als er gevoelens van onvrede leven. Die ergernis betreft nu vooral de stuntende buurman.’ Heering erkent dat de KNB de onrust over de scherpe prijsconcurrentie moeilijk kan aanpakken.    

Reageer op dit artikel