nieuws

benoemingen in directie sns reaal

Geen categorie

Bij SNS Reaal worden de afdelingen Investor Relations, Concernzaken (activiteiten op het gebied van fusies/overnames en business development) en Concern Communicatie gezien hun onderlinge samenhang in een cluster ondergebracht.

Met ingang van 1 december 2006 is Gert van Wakeren (46) benoemd tot directeur van deze cluster. Van Wakeren was lid van de directie van SNS Bank, verantwoordelijk voor Marketing en Productmanagement.Mark Straub (45) is benoemd tot lid van de directie van SNS Bank voor de intermediaire proposities SNS Bank, BLG Hypotheken en CVB Bank. Uit hoofde van deze functie zal Straub ook worden benoemd tot voorzitter van de nieuwe combinatie CVB Bank en Regio Bank. Straub was directeur Concernzaken van SNS Reaal. De huidige voorzitter van de directie van CVB Bank, Alphons van der Voorn, heeft besloten zijn loopbaan buiten SNS Reaal voort te zetten.

Reageer op dit artikel