nieuws

‘belemmering belgische vastgoedsector’

Geen categorie

De Belgische vastgoedsector wordt ernstig ontregeld door een overdaad aan regelgeving, overlappende wetgeving en juridische onzekerheid.

Hierdoor loopt de geplande ontwikkeling van duizenden hectare woongebied gevaar. Dat stelde de voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging van de Vastgoedsector onlangs in dagblad De Tijd. Volgens voorzitter Gaëtan Hannecart heeft de bouwsector vooral last van nieuwe wetgeving in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zoals de in 2003 ingevoerde watertoets. Die bepaalt dat een bouwvergunning kan worden geweigerd als het bouwplan nadelig is voor het watersysteem of een overstromingsrisico inhoudt. Deze regelgeving wordt per gebied echter verschillend toegepast. ‘In de vastgoedsector heeft men het steeds moeilijker met de juridische onzekerheid, de trage planningsprocessen en de snel wijzigende wetgeving’, zo stelt de voorzitter. Hij staat niet alleen in zijn kritiek. Zo pleit ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) voor eenduidige regelgeving. En moeten bouwbedrijven een schadevergoeding krijgen als een bouwvergunning wordt geweigerd in een gebied met een geldige verkavelingsvergunning, aldus de SERV.Voorts vindt Hannecart het verwijt van de Vlaamse politiek dat vastgoedinvesteerders en -ontwikkelaars hun bouwgronden in handen houden in afwachting van hogere prijzen, onterecht. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw en de vastgoedsector maken vooral particulieren en de overheid zich hieraan schuldig. ‘De vastgoedsector bezit namelijk slechts 6 procent van de bouwgronden, maar toch is onze sector al te vaak de Kop van Jut’, klaagt Hannecart in De Tijd.

Reageer op dit artikel