nieuws

AVBB kritisch over landelijk woningbouwbeleid

Geen categorie

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) heeft grote twijfels over de effectiviteit van het woningbouwbeleid van het kabinet.

‘Het blijft bij voornemens en ‘zachte’ middelen zoals het versterken van aanjaagteams.’ Dat stellen de bouwondernemers in hun beoordeling van het afgelopen regeringsjaar. In de eerste helft van dit jaar zijn ruim 21.000 woningen gerealiseerd volgens het AVBB. Dat zijn er slechts 1600 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. ‘Het dieptepunt van 2003 (nog geen 60.000 gebouwde woningen) lijkt weliswaar te zijn gepasseerd, maar de productie blijft schommelen tussen hoop en vrees.’ Minister Dekker zegt te streven naar 80.000 woningen per jaar. Een jaar geleden constateerde het AVBB dat de ‘jarenlange dramatische daling van het aantal nieuwbouwwoningen niet daadkrachtig wordt aangepakt.’ In de kabinetsplannen staan geen concrete maatregelen om de woningbouw te stimuleren. In het voorjaar heeft de Tweede Kamer in een debat met minister Dekker aangegeven een aanscherping van de afspraken te willen. De minister bleef echter bij haar eerdere standpunt, dat zij geen huizen bouwt, maar alleen het beleid bepaalt en dus niet aan te spreken is op de woningaantallen. De vraag blijft dus, aldus het AVBB, ‘of minister Dekker in staat is voldoende ‘harde’ afspraken te maken met gemeenten, provincies en stedelijke regio’s.’     

Reageer op dit artikel