blog

Het nieuws van Frank van Min

Geen categorie

Het nieuws van Frank van Min

Deze week heeft het kabinet de Staat van de Woningmarkt gepubliceerd. Dit rapport heeft tot doel ‘mogelijke onevenwichtigheden op de woningmarkt tijdig te signaleren’. Verder kun je uit het rapport concluderen dat er meer woningen gebouwd moeten worden.

Ik denk niet dat dit rapport aan een van de gestelde doelen zal bijdragen. Het rapport is doordrenkt van jargon, veel cijfers zijn oninteressant en veel woorden trappen open deuren in. Het gaat de huurder namelijk uiteraard om de prijs-kwaliteitverhouding van een woning en de belegger om risico en rendement en niet om de termen die voortvloeien uit complexe en achterhaalde regelgeving.

Bekende thema’s als betaalbaarheid en scheefwonen komen weer langs, net als de bekende scheidslijnen vrije of gereguleerde sector en corporatie- of overig bezit. Dat leidt tot allerlei geforceerde hokjes waarbinnen de onderzoekers het woningaanbod proberen te gieten. Deze hokjes vertroebelen juist het overzicht en zijn geen aanmoediging voor (buitenlandse) beleggers om meer woningen te bouwen.

Positief is dat minister Blok er in is geslaagd om de overvloed aan regelgeving stapje voor stapje af te bouwen (bijvoorbeeld door het puntenstelsel en de onvoorwaardelijke huurbescherming iets te flexibiliseren). Dat dit beleid zich stapje voor stapje vertaalt in de cijfers is een voor de hand liggend lichtpuntje.

Frank van Min
Directeur Wolf Huisvestingsgroep

Reageer op dit artikel