blog

Lef noodzakelijk

Geen categorie

Lef noodzakelijk

Zowel de NVM verhuurmakelaars als de VGM NL verhuurmanagers moeten dagelijks nee-verkopen aan kandidaat-huurders die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.

Het aantal beschikbare woningen  aan de onderkant van de vrije sector komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. Als het aanbod niet snel toeneemt, zal wonen in de grote steden voor een sterk groeiende groep huishoudens onbereikbaar worden. Tegelijkertijd zal doorstroming vanuit de gereguleerde sector verder stagneren, terwijl de druk op dat huursegment ook alleen maar toeneemt. Het is voor een goed functionerende woningmarkt essentieel dat er vrije sector huurwoningen aan de totale woningvoorraad worden toegevoegd. Wie moeten er nu initiatief nemen of lef tonen en kunnen werkelijk een verschil maken en een bijdrage leveren aan een toename van het aanbod in het middensegment? Zowel gemeenten, corporaties als marktpartijen willen onafhankelijk van elkaar wel hun  verantwoordelijkheid nemen, maar blijkbaar hebben ze elkaar nog niet gevonden. Beleidsbepalers bij gemeenten blijven bij voorkeur grondposities bestemmen voor de koopsector en is de huursector volledig vergeten lijkt mij. Partijen moeten nu echt concrete prestatieafspraken maken over de noodzakelijk groei van het aanbod huurwoningen in zowel de sociale als in de vrije sector huurwoningen. Veel gemeentevisies benoemen dit aspect wel op langere termijn, maar wil je dat realiseren dan zal je NU moeten beginnen. En het kan ook, want nogmaals, onafhankelijk van elkaar is men het er in feite over eens!  Uit de transactiecijfers die NVM en VGM NL dinsdag 13 september jl. bekend hebben gemaakt over de mutaties over Q2 2016 blijkt dat de stijging van de huurprijzen per m2 doorzet. De prijs van de gemiddeld verhuurde woning komt nu uit op 9,95 euro per m2, de totale huurprijs steeg naar 978 euro. Opvallend hierbij is dat de regionale verschillen groot zijn en er relatief meer kleinere woningen zijn verhuurd ten opzichte van Q2 2015. Daar zijn uiteraard verklaringen voor en daarvoor is lokale marktkennis noodzakelijk.  Kortom, het aanbod in het middensegment huurwoningen groeit alleen als betrokken besluitvormers werkelijke lef tonen en harde presentatieafspraken maken voor de langere termijn. Alleen dan ontstaat een woningmarkt, waarin consumenten keuzevrijheid hebben bij het vinden van een passende huur- of koopwoning.

Eric Verwey, voorzitter VGM NL

Reageer op dit artikel