blog

Het nieuws van Robert Kohsiek

Geen categorie

Het nieuws van Robert Kohsiek

Deze week zijn er twee belangwekkende rapporten verschenen omtrent de ruimtelijke ordening (RO) van Nederland.

 De raad voor de leefomgeving poneert een trendbreuk in het RO beleid door te stellen dat de haven van Rotterdam en Schiphol niet alleen de groeimotoren zijn van de economie. Zij kiezen ook voor de meer zachte factoren en digitale bereikbaarheid ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de hoog technische kennis. Ruimtelijk slaat deze werkgelegenheid neer in stedelijk gebied (bijvoorbeeld Amsterdam en Eindhoven). Het onderzoek van het planbureau voor de leefomgeving (ja naast de raad bestaat er ook een planbureau) is meer een vervolg op het RO beleid. De benodigde groei van het aantal woningen kan niet worden opgevangen in stedelijk gebied alleen. Het advies van de raad zal dit beeld alleen maar versterken, economische functies en wonen concurreren om ruimte. Als dit nu maar niet leidt tot monofunctionele uitleg-gebieden. Wonen en werken gedijen juist het beste in gemixte gebieden. Dus mixen in de stad en buiten de stad.

 

Robert Kohsiek

Directeur Wonam Wonen 

 

 

Reageer op dit artikel