blog

Het nieuws van Eric Verwey

Geen categorie

Het nieuws van Eric Verwey
Eric Verwey

De plannen van minister Stef Blok voor meer doorstroming op de huurmarkt worden binnenkort in de Eerste Kamer behandeld. Er klinken geluiden dat de minister door een stapeling van maatregelen onverantwoorde risico’s neemt.

Ik ben van mening dat de voorgestelde maatregelen een goede eerste stap zijn, maar nog te beperkt. Om woningnood in de vrije huursector te voorkomen, zijn dringend snelle en ingrijpende maatregelen nodig. De huursector heeft geen 30 jaar de tijd voor hervormingen.

Mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, krijgen niet automatisch een hypotheek voor een koopwoning. Zij zijn aangewezen op de vrije huursector, maar daarin is decennia lang niet of nauwelijks geïnvesteerd. De vraag naar huurwoningen neemt flink toe, terwijl het aanbod fors krimpt. Tekorten op de huurmarkt worden nog groter en de huurprijzen in de vrije huursector in de grote steden gaan explosief stijgen. Het gebrek aan een toegankelijk en betaalbaar vrije sector huursegment hindert het functioneren van de woningmarkt en er is geen kentering in zicht.

De minister dient aan te geven dat in lokale prestatieafspraken ook het vrije sector huursegment opgenomen dient te worden. Kennis van de lokale behoefte aan vrije sector huursegment is beschikbaar bij VGM NL-vastgoedmanagers en NVM-verhuurmakelaars die samen werken aan meer transparantie op de huurwoningenmarkt.

Een ander punt waar ik voor pleit is een regionale differentiatie van de huurgrens van 710 euro. Het is de vraag of die grens van 710 euro voor heel Nederland even goed functioneert. Uit cijfers blijkt dat in het oosten van het land de huren niet boven de 600 euro uitkomen. Dit in tegenstelling tot de Randstad, waar wel veel vrije huursector voorkomt. Als de huur niet boven de 710 euro uitkomt, valt die nog steeds onder het gereguleerde deel, waardoor de huurprijsstijgingen beperkt blijven.

Ik ben van mening dat een ‘sociale’ huurwoningenmarkt een markt is met betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Dat bereiken we alleen als we in staat zijn te starre maatregelen los te laten en flexibeler maatwerk te borgen. Wij zijn er klaar voor.

Eric Verwey, voorzitter VGM NL

Reageer op dit artikel