blog

Het nieuws van Robèrt Dackus

Geen categorie

Het nieuws van Robèrt Dackus

Het belangrijkste nieuws van deze week (28 juni) van Robèrt Dackus, hoofd Research & Concepts van 3W New Development, is de eerste Monitor Bouwketen, een gezamenlijk initiatief van verschillende brancheverenigingen.

Dackus: ‘Ik heb het rapport gelezen en de cijfermatige facts onderstrepen de conclusie dat de Nederlandse bouwsector nog geen herstel laat zien. Echter, deskundigen tonen al geruime tijd aan dat de groei uit het vastgoed is. De opgave voor vastgoed Nederland is kwaliteitsverbetering. Ook dat is niet nieuw. Deze kwaliteitsslag hoeft niet per definitie te resulteren in uitbreiding, maar in sommige opgaven zelfs tot een reductie van het aantal vierkante meters. De transformatie in een vragersmarkt leidt ook niet per se tot meer meters maar ‘andere’ meters. De kwaliteitsslag zal zeker tot herstel leiden. De grote winst zit in de kwaliteitsbeleving van de gebruikers van ons vastgoed en die is niet zo maar in vierkante meters bouwproductie te vertalen.’

Lees hier het artikel Monitor Bouwketen: herstel bouw blijft uit

Reageer op dit artikel