blog

Het nieuws van Bart van Breukelen

Geen categorie

Het nieuws van Bart van Breukelen

Bart van Breukelen, directeur van ontwikkelaar Synchroon, reageert op het nieuws van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) van 17 augustus.

Volgens het CFV zullen corporaties de komende jaren veel minder huurwoningen bouwen. Van Breukelen: ‘De voorziene terugloop van de investering van 46,9 naar 44 miljard euro is relatief gering en lijkt een optimistische inschatting gezien de positie van veel corporaties. Dat er de komende jaren minder sociale huurwoningen worden gebouwd is niet echt zorgelijk. Laten we ons vooral focussen op het instrumentarium om deze woningen te laten bewonen door mensen die er recht op hebben.

Veel zorgelijker is dat de verminderde investeringsruimte bij corporaties gevolgen heeft voor de stedelijke gebiedsontwikkeling. De ruimte om in deze gebieden te kunnen investeren in middeldure huur- en betaalbare koopwoningen is voor de transformatie van deze gebieden van belang. Ook door de aangescherpte inkomenseisen voor sociale huurwoningen dreigt een achteruitgang van de positie van de bewoners in deze wijken.

Beleggers zullen de rol van corporaties in het middensegment willen overnemen, maar niet in elke wijk. Ook collectief particulier opdrachtgeverschap en organische gebiedsontwikkeling vormen geen alternatief om stagnatie te voorkomen. De komende jaren zullen gemeenten, corporaties, beleggers en marktpartijen nauw moeten samenwerken voor het behoud van de kwaliteit van onze steden. De bereidheid van corporaties om hierin te blijven investeren is van groot belang en wordt nogal eens onderschat.’ 

Lees hier het artikel Woningcorporaties bouwen minder woningen

Reageer op dit artikel