blog

De flexibele stad

Geen categorie

De flexibele stad

We weten intussen dat de stad de meest duurzame vestigingsvorm is. Het ruimtebeslag is minimaal, voorzieningen worden optimaal gedeeld, de energie wordt efficiënt gedistribueerd en benut, de verplaatsingsbehoefte is zeer beperkt, stedelijke economie heeft een grote zelfstandigheid en kracht, enzovoort.

Niet zo gek dus dat het ‘optimaliseren’ van urbanisatie en de stedelijke omgeving op dit moment een groot onderwerp is. We zoeken op allerlei manieren naar wegen om de ruimte en de mogelijkheden van de stad zo goed mogelijk te benutten.

Oudere steden, van voor de Middeleeuwen, kenmerkten zich door opname van alle functies binnen de grenzen van de stad: wonen, werken, voedselvoorziening, energievoorziening – de stad was zelfvoorzienend. Dat veranderde toen de economie van de stad zich ontwikkelde: de stad specialiseerde zich en vroeg daarmee de omgeving om de andere functies te verzorgen. Maar langzamerhand beginnen wij de voordelen van de multifunctionele stad opnieuw te ontdekken. Juist vanuit de compactheid en nabijheid die we hebben leren waarderen.

Dat vraagt om flexibiliteit. Wat bedacht is als dak, dient ook energie of landbouw te kunnen faciliteren. Groene buitenruimte kan ook in de hoogte worden aangelegd in gestapeld groen. De scheiding tussen openbare ruimte, collectieve voorziening en individuele woon- en werkruimte zal vervagen, doordat ruimtes en gebouwen een intensiever meervoudig ruimtegebruik zullen gaan kennen dan nu.

Niet alleen de gebouwen – de hele stad wordt zo flexibel.

Reageer op dit artikel