blog

Betekenisvolle gebouwen zorgen voor tevreden gebruikers en bewoners

Geen categorie

Betekenisvolle gebouwen zorgen voor tevreden gebruikers en bewoners

We hebben geleerd dat het niet langer vol te houden is met eindige processen te werken, zaken op te souperen en weg te gooien.

Dat herbestemming van het gebouw als geheel een beter idee is dan het gebouw in onderdelen of zelfs in grondstoffen uiteen te halen en die opnieuw te gebruiken. Het meest duurzame gebouw is een gebouw dat lang meegaat doordat het inspeelt op de veranderende behoefte.

Tijd dus om gebouwen ‘circulair’ te maken, of minimaal zo flexibel dat het langer meekan dan het verdienmodel van nu toelaat. Als een gebruiker in een gebouw verandert (krimpt, groeit, andere eisen stelt aan zijn ruimte), moet het gebouw daarin kunnen meebewegen. Dat stelt eisen aan ontwerp en techniek van het gebouw. Het moet kunnen faciliteren dat de geboden ruimte anders wordt benut dan oorspronkelijk de bedoeling was, zonder al te zware ingrepen. Dat indelingen kunnen uitdijen en inkrimpen, of dat ruimtes die bedacht waren voor een specifieke functie kunnen worden omgevormd naar een ander gebruik.

De betekenis van een gebouw voor zijn gebruikers kan daardoor groeien. Hoe het gebouw bijdraagt aan de start, het succes, de samenwerking en het imago van kleinere bedrijven of aan het prettig en efficiënt samenleven van groepen alleenstaanden en gezinnen. Hoe bedrijven en mensen in gezamenlijkheid een gebouw tot leven kunnen wekken en in leven kunnen houden door steeds met elkaar tot nieuwe verhoudingen, nieuw ruimtegebruik en nieuwe samenstellingen te komen.

Zo ontstaat een nieuwe interactie tussen het gebouw en zijn bewoners, een interactie die tot duurzamere relaties leidt.

Reageer op dit artikel