blog

Te huurkoop: onbekend maakt onbemind

Geen categorie

Met regelmaat wordt in de pers aandacht besteed aan de diverse uitdagingen c.q. moeilijkheden in de koop- en huursector. De rode draad is dat bepaalde doelgroepen telkens tussen het wal en het schip raken als het gaat om de aankoop of huur van een (betaalbare) woning.

Een willekeurige greep uit de bladen. Op 11 juli 2016 werd in Vastgoedmarkt aandacht besteed aan een proef met de (erf)pacht van appartementen in Deventer, om op die manier betaalbare woonruimte beschikbaar te kunnen stellen. In de nieuwsbrief van 28 juli jl. berichtte Vastgoedmarkt over de ‘Tweedeling op de huurmarkt woningen’. In het Financieele Dagblad (FD) van 4 juli jl. pleitte De Rijke voor een herijking van de gedragscode hypotheken. De acceptatieregels en de toetsingsmethodiek zouden kritisch tegen het licht gehouden moeten worden, zodat voorkomen wordt dat er onnodig veel mensen worden uitgesloten van de woningmarkt. Op 30 juni jl. berichtte het FD ook al dat starters en senioren (net als woonbooteigenaren) zouden blijven worstelen op de verbeterde hypotheekmarkt. De ministers Blok en Dijsselbloem gaan daarom onderzoeken of hypotheekverstrekkers zich niet te rigide opstellen. Tot zover een samenvatting van het nieuws.

Misschien is het zinvol dat deze ministers – tijdens het zomerreces –  eens een kopje koffie gaan drinken met hun collega-minister van Veiligheid en Justitie. Idealiter nodigen zij ook een aantal marktpartijen uit de vastgoedsector uit. Minister Van der Steur heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer (34 442) dat er onder meer toe strekt nieuwe regels omtrent huurkoop van onroerende zaken te introduceren in Boek 7 BW. Deze regels zullen de Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken (momenteel een zeldzame figuur) vervangen. Het ingediende wetsvoorstel krijgt veel te weinig aandacht in de pers (althans waar het huurkoop van onroerende zaken betreft).

Huurkoop is een speciale vorm van koop. Huurkopers worden via deze figuur in staat gesteld om in delen de koopprijs te voldoen waarbij wel vanaf het begin de onroerende zaak ter beschikking wordt gesteld en door de huurkoper gebruikt kan worden. Huurkoop is in feite een wijze van (100 procent) financiering, die bijvoorbeeld voor starters een aantrekkelijk alternatief kan zijn (zeker met het oog op de verruimde schenkingsmogelijkheden in 2017).

In het wetsvoorstel zijn specifieke regels opgenomen ter bescherming van de huurkoper van woonruimte (en vertoont het voorstel in zoverre een parallel met het huurrecht van woonruimte). De woonbooteigenaren lijken niet met dit wetsvoorstel te zijn geholpen, aangezien de definitie van huurkoop woonruimte vooralsnog uitgaat van tot bewoning bestemde onroerende zaken. Woonboten worden in de rechtspraak meestal gekwalificeerd als roerende zaken (de recente uitspraak van de Raad van State over het ponton Anna dat afgemeerd ligt aan de Kreeksehaven te Rotterdam daargelaten).

Het zou mooi zijn als het kopje koffie met de ministers en marktpartijen tot nieuwe inzichten zou leiden en in ieder geval wat aandacht voor dit wetsvoorstel genereert. Idealiter pakken ook diverse vastgoedpartijen de ‘huurkoophandschoen’ eens op, want het zou zomaar een oplossing kunnen bieden voor (een deel van) de problemen op de woningmarkt. Voor de liefhebber: de plenaire behandeling in de Tweede Kamer staat geagendeerd voor na de zomer.

 

Cornélie Arnouts MRE MRICS is vastgoedadvocaat bij Boekel

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel