blog

Flexibiliteit leidt tot meer rendement

Geen categorie

Flexibiliteit leidt tot meer rendement

We zijn gewend om bij het ontwerpen van een gebouw te redeneren vanuit een doelgroep met een bepaald profiel. Denk aan ‘big corporates’ of ‘non-profit’ bij kantoorgebouwen, of aan eenpersoonshuishoudens, gezinnen, starters, doorstromers, studenten of senioren bij woningen. We bouwen passende gebouwen voor zo’n doelgroep en werken met langjarige contracten die het verdienmodel veiligstellen.

Maar de vastgoedmarkt is veranderlijker dan vroeger. Voor de kantorenmarkt gaat het om ontwikkelingen als corporates die snel groeien en krimpen, het MKB dat innoveert en daardoor wisselende ruimtevragen heeft, of de toename van het aantal ZZP’ers. In de woningmarkt zien we een behoefte aan andere manieren van samenleven. Gezinnen vallen bijvoorbeeld vaker uit elkaar dan vroeger, kinderen blijven langer thuis wonen, en ouderen trekken weer bij hun kinderen in.

Gebouwen kunnen langer meegaan als ze kunnen inspelen op die veranderende behoeften. Door flexibele indelingen mogelijk te maken, hoeven ze niet gesloopt te worden om iets nieuws te kunnen bieden. Dat vraagt om oplossingen die het bouwen standaardiseren, zodat op de bouwplaats het maatwerk tot een minimum wordt beperkt en het bouwproces wordt versneld. Oplossingen die het mogelijk maken dat een gebouw in grote delen in elkaar wordt gezet en ook weer uit elkaar kan worden gehaald, of zelfs gewoon kan blijven staan en een andere bestemming kan krijgen, zonder grote constructieve ingrepen.

Als we waarde in stedelijke bouw willen behouden, moeten we dus flexibiliteit bewerkstelligen.

Olivier Hamers is marketing- en innovatiemanager bij VBI 

Reageer op dit artikel