blog

Opinie: Big data, big impact: de veranderende rol van de vastgoedtaxateur

Geen categorie

Er worden meer data verzameld dan ooit tevoren. Zo stelt Eric Schmidt (voormalig ceo Google en nu lid van de raad van bestuur van Apple) dat we elke twee dagen evenveel informatie verzamelen als alle informatie tot aan 2003. Deze digitalisering zet door. In 2020 zullen we diezelfde hoeveelheid informatie verzamelen in slechts enkele uren. Reden hiervan is dat bijna alles wat we doen in toenemende mate digitale sporen nalaat, het zogenaamde ‘datafication’.

De explosie van data resulteert in zowel kansen als bedreigingen. Het vakgebied dat zich specialiseert in het verzamelen en analyseren van deze grote datastromen en waar al enkele jaren een grote hype is, wordt big data genoemd. Big data heeft zeker een invloed op vastgoed en taxaties in het bijzonder; een sector waar Big Data kan resulteren in voordelen, mits goed toegepast. Die goede toepassing ontbreekt vaak. 

Er zijn verschillende data-innovaties voor taxateurs. Eén van die innovaties heb ik zelf gemaakt: een automatisch waarderingsmodel voor woningen in Nederland. Na het schrijven van masterscripties over het onderwerp, het uitvoerig testen van het model in de markt en het presenteren van het model aan allerlei grote partijen, heb ik geconstateerd, op basis van eigen ervaring, dat er twee type mensen zijn: traditioneel versus vernieuwend. Zij die meer traditioneel zijn, concluderen dat het merendeel van de data irrelevant, waardeloos en inaccuraat is en dat de gestelde big data-claims overdreven zijn. Kortom, zij zien big data als een tijdelijke hype en blijven hun werk op de traditionele manier doen. Toch worden data in toenemende mate accuraat en worden automatische waarderingsmodellen steeds belangrijker. Er is zelfs wet- en regelgeving die voorschrijft dat een woningtaxatie moet worden gevalideerd, wat doorgaans gebeurt door het opvragen van waardebepalingen middels automatisch waarderingsmodellen. Ik verwacht dat dergelijke modellen (ook voor commercieel onroerend goed) steeds meer leidend worden, omdat zij een taxateur simpelweg in staat stellen om sneller en efficiënter zijn/haar werk te doen. Daartegenover staan de taxateurs die open staan voor vernieuwing. Ik zie hen meer als ‘future-proof’ dan traditionele taxateurs. Zij willen de automatische waarderingsmodellen graag gebruiken en zien de toegevoegde waarde in de combinatie van ‘man en machine’. Zij vertrouwen compleet op de data-innovaties, al kunnen zij de achterliggende methodes niet uitleggen. Dit is precies wat een goede toepassing in de weg staat.  

Data-innovaties worden doorgaans gemaakt door data scientists. Zij beschikken over data en analytische vaardigheden om complexe algoritmes te ontwikkelen die de werkelijkheid benaderen. Echter, zij hebben vaak geen vastgoedkennis. Doordat de algoritmes zo complex zijn en een taxateur vaak de data science kennis niet heeft ontstaat er een gat tussen beiden. Dat gat staat een goede toepassing en verdere innovatie in de weg. Hier ontstaat een mogelijkheid voor een nieuwe lichting taxateurs om zich te profileren enerzijds en voor data-scientists met vastgoedkennis om beter te innoveren anderzijds.

Werner van Sprundel (27) is hoofd Research Colliers International

Reageer op dit artikel