blog

Verliest de stad zijn economische kracht?

Geen categorie

Verliest de stad zijn economische kracht?

Het nieuws staat vol met berichten over wat ik noem ‘de kracht van de stad’. Zo laten prognoses van de Verenigde Naties een eenduidig beeld zien: de wereldpopulatie groeit van ongeveer 7,3 miljard in 2015 naar 8,5 miljard in 2050, waarbij urbanisatie sterk door zal zetten. Sommigen verwijzen naar urbanisatie als één van de megatrends van de komende jaren. Tegelijkertijd lezen we dat de huizenprijzen in de grote steden weer sterk stijgen en dat (buitenlandse) beleggers vooral geïnteresseerd zijn in vastgoed op de core locaties in grote steden. Is de toekomst van de stad werkelijk zo rooskleurig?

De economische toekomst van een stad is natuurlijk afhankelijk van de mensen die er wonen, werken en/of recreëren. Voor zij die er wonen en recreëren is de nabijheid van voorzieningen, zoals winkels, het belangrijkst. Dat terwijl e-commerce een steeds groter aandeel krijgt in het totaalbeeld van online en offline shopping. Naar alle verwachting zullen trends op het gebied van e-commerce, zoals mobile en social shopping, evenals virtual reality (verder) worden ontwikkeld en een prominentere rol gaan spelen. Zij die werken in een stad ondervinden de effecten van nieuwe werkconcepten. Het Nieuwe Werken zet door. De grootte van een gemiddelde werkplek neemt af. We hoeven niet meer elke dag op kantoor te zijn omdat de technologische ontwikkelingen, zoals ‘de cloud’, ons in staat stellen om overal en altijd te werken. Samenvattend lijkt de kracht van de stad door bovenstaande ontwikkelingen juist af te nemen. Een reden om de stad toch als krachtig te blijven zien is de sociale cohesie. Een stad geeft een bepaalde beleving en is een ontmoetingsplek voor velen.

Op het moment van schrijven zijn er allerlei testen op het gebied van zelfrijdende auto’s. Iets dat er in de komende jaren ongetwijfeld zal komen en een ontwikkeling betreft die mij boeit, zeker gezien het onderwerp van deze blog. De technologie in dergelijke auto’s zorgt ervoor dat er geen verkeersongelukken meer plaats hoeven te vinden (mits goed geprogrammeerd) en dat we reistijd efficiënt kunnen benutten (bijvoorbeeld: starten met werk). Zijn zelfrijdende auto’s in de toekomst verplicht? Zo ja, dan zal de snelheid op de snelweg ook flink verhoogd kunnen worden. Een computer algoritme kan namelijk berekeningen en beslissingen maken in enkele honderden van een seconde. Ofwel: een trend die de afstand in tijd tot een stad verkleint en iedereen in staat stelt om reistijd efficiënt te benutten door van een auto een work-station te maken. Als we overal zo snel kunnen zijn, is er dan nog wel de vraag om in of dichtbij een stad te wonen? Willen bedrijven zich nog wel vestigen in de steden waar grond schaars en duur is als niet meer naar bereikbaarheid gekeken hoeft te worden? De mantra “locatie, locatie, locatie” gaat dan niet meer op.

Alhoewel verschillende prognoses laten zien dat de stad inderdaad een trekkingskracht heeft, ben ik ietwat pessimistischer. Ik verwacht dat de trekkingskracht af zal nemen, met de economische gevolgen van dien; simpelweg door een verandering in het vraag-aanbod ‘equilibrium’.

 Werner van Sprundel is een van vijf genomineerden van de Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award

Reageer op dit artikel