blog

The future is urban

Geen categorie

The future is urban

The future is urban; een stelling waar ik mij als echt stadsmeisje goed in kan vinden.

Heel even werd ik vorige week verrast door het CBS, die na recent onderzoek kopten met ‘meer mensen vertrekken uit grote stad’. Nadere bestudering leert dat er meer verhuisbewegingen plaatsvinden, maar veelal naar omliggende Gemeenten. Wanneer we naar het grotere plaatje van de grote steden en hun randgemeenten of West Nederland als geheel kijken groeien we echter stevig door. En dat past ook bij het globale beeld.

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in een stad en de enorme verschuiving van landelijk naar stedelijk gebied houdt voorlopig niet op. Ondanks dat deze dynamiek niet zonder problemen is, denk aan vervuiling, congestie en criminaliteit, bestaat er landelijk gezien een nagenoeg perfecte correlatie tussen verstedelijking en welvaart. Wanneer de stedelijke bevolking van een land stijgt met tien procent, stijgt het BBP per hoofd van de bevolking met dertig procent! De 40 grootste regio’s in de wereld zorgen voor 66% van de globale economische activiteit en voor 85% van de technologische en wetenschappelijke innovatie terwijl slechts 18% van het totale aantal wereldburgers hier woont. Deze kleine stadse groep, zorgt dus voor het leeuwendeel van de innovatie.

Genoeg statistieken; waarom is de trek naar de stad ondanks alle technologische innovatie duurzaam? Als we allemaal ons werk met een laptop op schoot kunnen uitvoeren, wil dan niet iedereen liever uitkijken over de rijstvelden van Bali dan de file op de Boelelaan? Als alle communicatie digitaal verloopt en woon-werk verkeer dus geen issue is, wonen we dan niet allemaal liever in een boerderij in Lopik dan een klein en duur appartement op de Kop van Zuid?

Zo bezien ga je ervanuit dat het leven enkel bestaat uit werken en slapen. Het is gemakkelijk om urbanisatie te onderbouwen vanuit marktwerking en schaaleffecten. In de strijd om arbeidstalent, innovatie door kennisdeling en onderlinge concurrentie is het begrijpelijk dat bedrijven zich clusteren op de Zuidas of op een High Tech Campus.

Ik bekijk het liever vanuit het menselijke aspect. In een welvarende economie hechten we meer waarde aan zaken als zingeving, maatschappelijke betrokkenheid en zelfontplooiing. ‘De experience economy’; beleving is bij uitstek iets wat je in de stad vind. Het belevingseffect van een drukke zaterdag in de Negen straatjes, een festival of de massa in een stadion. De stad als huwelijksmarkt voor singles op zoek naar elkaar, met universiteiten en ziekenhuizen als centra voor kennis en innovatie. De app ontwikkelaar die maanden over de rijstvelden heeft uitgekeken, komt uiteindelijk toch weer terug om fysiek aanwezig te zijn bij een congres om inspiratie op te doen en te praten met gelijkgestemden. De stad sluit aan bij onze behoeften, met cultuur, 24/7 sportscholen of Deliveroo dat voorlopig niet bezorgd in Lopik.

De beïnvloeding van de kracht van de stad op mijn werk is duidelijk. Als beheerder van woningen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag werken we dagelijks met de positieve flow die in de stad heerst. Mijn geloof in de stad is groot, in de komende vijf à tien jaar verwacht ik niet dat de trek naar de stad zal verminderen. Wel zullen technologische innovaties ons helpen om de nadelen van de stad te compenseren via apps zoals Wave en Roadify.

In mijn volgende column ga ik graag in op hoe de experience economy mijn dagelijks werk beïnvloed. Daarnaast zal ik wat meer toelichten over mijn eigen rol als jonge vrouw in het vastgoedbeheer. Een tak van sport die nog niet eerder voorbij is gekomen in deze talentenjacht, maar steeds belangrijker wordt. Als property manager komen we vanuit een dienstverlenende rol veelal gericht op processen. In de afgelopen jaren zijn we ons – met succes – steeds meer gaan richten op de eindgebruiker. Alles voor de woonbeleving, van administrateur naar community manager. Ik hoop dat je dan weer meeleest, en in de tussentijd een stem op mij uitbrengt.

Rebecca Haasdijk is Property Manager bij Verwey Vastgoed. Zij is één van de vijf genomineerden voor de Yardi/Vastgoedmarkt Young Talent Award 2016.

 > Breng hier uw stem uit  

 

 

 

Reageer op dit artikel