blog

Het nieuws van Jeroen van der Weerd

Geen categorie

Er blijkt geen eenduidige aanpak te bestaan voor succesvolle herontwikkeling van een modern stadshart zoals die in Lelystad, Spijkenisse, Zoetermeer of Almere. Die uitkomst verbaast mij niet enorm, maar de analyse naar succesfactoren van herontwikkeling van moderne centrumgebieden door een student van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst trekt de aandacht.

Less is more 

Wat is nu een winkelgebied waar consumenten graag winkelen en in hoeverre is dat maakbaar? Mijn indruk is dat winkelstraten in historische binnensteden per saldo succesvoller zijn dan moderne centrumgebieden. Tegelijkertijd is herontwikkeling in een historische binnenstad vaak gecompliceerder dan in een modern stadshart. Het toevoegen van nieuwe winkelmeters is makkelijker in centrumgebieden zonder verdeeld eigendom en dat is meestal niet aan de hand in een historische binnenstad.

De afgelopen tien jaar is het winkelvloeroppervlak in centra van Lelystad, Almere, Spijkenisse en Zoetermeer fors vergroot, onder andere om een kwaliteitsimpuls te geven. Niet altijd met succes, de leegstand in een aantal van deze centra is aanzienlijk. Relatief makkelijk winkelruimte kunnen toevoegen lijkt een grote valkuil voor moderne stadscentra. Verdeeld eigendom, historische bebouwing, archeologische waarde in de grond en schaarse ruimte remmen in positieve zin een voortvarende vergroting van winkelvloeroppervlak in historische binnensteden.

Zeker in de huidige markt wordt kritisch gekeken of en waar winkelruimte moet worden toegevoegd of onttrokken. Steeds vaker gebeurt dat op een manier die past bij de schaal van de stad. Less is more. Lijkt mij een mooi uitgangspunt bij herstructurering van moderne centrumgebieden.

Bijbehorend artikel op de site van Vastgoedmarkt.

Reageer op dit artikel