blog

Vluchtelingen in vastgoed

Geen categorie

Vluchtelingen in vastgoed

Leegstaande kantoren duiken telkens op als huisvestingsplek voor vluchtelingen die nu in grote aantallen via de Middellandse Zee naar Noord-Europa komen. Op verschillende bestuurlijke niveaus suggereerden politici de afgelopen weken om leegstaande kantoormeters te gebruiken om asielzoekers op te vangen. Echt concreet werden de politici nog niet.

In Berlijn is de overheid een stuk voortvarender. Daar besloot de senaat een voormalig hoofdkwartier van een bank van 18.000 m2 voor tijdelijke opvang te vorderen. Eerder had de regering al toegezegd in dat geval een bod op het pand uit te zullen brengen. Dat biedt kansen voor de eigenaren van het vastgoed.

Hoe wrang de aanleiding ook is, de stroom van vluchtelingen naar het noorden is economisch gezien geen ongunstige ontwikkeling. Voor de nieuwkomers zijn allerhande voorzieningen nodig als woningen, scholen, winkels en sportfaciliteiten. Door de opvang in krimpgebieden – daar is ruimte voorhanden – krijgen die een nieuwe impuls. Dat wordt in de vluchtelingendiscussie veelal over het hoofd gezien.

Ander internationaal nieuws dat de aandacht trok, was de succesvolle afronding van de fusie tussen Cushman & Wakefield en DTZ. De fusie is overal ter wereld een feit – behalve in Nederland. Het is niet verrassend dat het hier wat langer duurt. Anders dan in andere landen is DTZ Zadelhoff voor een belangrijk deel eigendom van lokale partners. Van een mislukking mag volgens de twee partijen niet worden gesproken – het fusieproces heeft in Nederland gewoon iets meer tijd nodig.

Zowel Cushman & Wakefield als DTZ Zadelhoff bevestigden bij het bekend worden van het uitstel dat beide partijen nog steeds de intentie hebben de onderlinge samenwerking te intensiveren. De voorzichtige stelligheid waarmee deze boodschap wordt verkondigd, doet je echter vermoeden dat de gesprekken daarover bijzonder lastig zijn.

DTZ Zadelhoff heeft door het slagen van de fusie elders, binnen de internationale organisatie een wonderlijke status gekregen, namelijk die van affiliate office. Dat lijkt mij een extra complicatie, doordat Cushman & Wakefield in Nederland wel een volwaardig onderdeel is van de wereldwijde organisatie. Dat geeft de fusieclub mogelijk een pressiemiddel om de gesprekken over samenwerking snel af te ronden.

Vastgoedmarkt staat deze maand traditioneel in het teken van beleggers. Onderzoeksredacteur Peter Hanff zet de beleggingen die partijen tot nu in Nederland realiseerden op een rij. In de zomerperiode waren het vooral buitenlandse partijen die in transacties aan de touwtjes trokken. In juli en augustus werd voor 1 miljard euro aan Nederlands vastgoed verhandeld, goed voor een totaalstand per eind augustus van 6,4 miljard euro.

Een opvallend beleggersverhaal is dat van Roger Lips. Om zich in vrijheid tegen de aanvallen van curatoren en banken op zijn portefeuille te verdedigen, vluchtte hij met zijn gezin naar Dubai. Hij doet zijn verhaal vanuit zijn zelfverkozen ballingschap.

Auteur: Johannes van Bentum

Dit commentaar verscheen in Vastgoedmarkt van september 2015.

Reageer op dit artikel