blog

StiB-blog: De stad vraagt lef

Geen categorie

StiB-blog: De stad vraagt lef

Gemakkelijk zou je het kunnen vergeten, die dichtgetimmerde ramen, verveloze kozijnen, woningen in verval. De huidige populariteit van de stad lijkt vanzelfsprekend, er altijd al geweest. Maar wie zich het beeld van de stadsvernieuwing voor de geest haalt weet wel beter. De stad die er nu is, is het resultaat van hard werken, van lef, doorzettingsvermogen, van kosten voor de baat.

Opnieuw ligt er nu een grote opgave voor de stad. De stad is populairder dan ooit. Jongeren werden altijd al aangetrokken door de aantrekkelijk mix van cultuur, winkels, studie en werk. Maar nieuw is dat die jongeren nu ze ouder worden ook in de stad willen blijven wonen. Een toenemende trend van meer flexibiliteit in werk en relaties betekent daarbij een groeiende behoefte aan meer flexibiliteit in de woonoplossing. Als gevolg heeft de stad extra woningen nodig, heel veel extra woningen. En gelet op de verschuiving in de vraag zijn dat vooral huurwoningen. 

Bij de groei van een stad horen positieve en negatieve sentimenten. Positief door trots, het gevoel uit te maken van een winnende stad. Negatief met geklaag, over drukte van al die nieuwe bewoners, over wachten bij een stoplicht, over het vol bouwen van een stad. Om verdere groei mogelijk te maken hoort een visie die weet te inspireren en te verbinden. Meters zijn daarin niet onbelangrijk, net zomin als aantallen. Voor bewoners gaat het om kwalitatieve groei, om ontwikkeling in samenhang, in balans. Men moet dus zorgen voor dynamiek, maar dan in de vorm van aansprekende nieuwbouw die maakt dat men zich trots voelt. Trots op de nieuwe gebouwen, of beter nog, trots op de hele stad. Bij een stad in beweging hoort gejubel, gepraat over inspirerende architectuur, uitnodigende openbare ruimte, verrassende voorzieningen in oude gebouwen die hun functies al lang verloren hadden, of nieuwe concepten op plekken die men eigenlijk al opgegeven had. Goede ontwikkelingen werken daarbij als katalysator, het positieve effect van een project straalt direct uit naar zijn omgeving en stimuleert nieuwe initiatieven. Brengt ook die omgeving naar een nieuw niveau. Het is een interessante gedachte voor beleidsbepalers. Organiseer aansprekende verbeteringen en laat vervolgens de omgeving van die nieuwe gebouwen autonoom bloeien. De openbare ruimte kan daarbij als een belangrijke accelerator werken. Voorbeelden zijn er al genoeg, de centrumontwikkeling in Zaandam, of Rotterdam Central District zijn niet alleen succesvol geweest als project, maar hebben een impuls betekent voor de hele stad.  Beide ontwikkelingen overigens waarbij de beleidsmakers een belangrijke rol hebben gespeeld. De gemeente is vaak de motor en terecht de architect van de eigen stad.

Een stad vernieuwt zich dus niet vanzelf. Het is daarom aan de stad om voor een inspirerende toekomstvisie te kiezen waarin plek gevonden wordt voor de duizenden nieuwe huurwoningen waar zo´n behoefte aan is, inclusief de bijbehorende voorzieningen en een inspirerende openbare ruimte. Het is voorts aan de gemeente die samenwerkingspartners te selecteren die de stad kunnen helpen haar visie te realiseren. Als institutionele beleggers staan we daarvoor klaar, met bewezen ervaring in transformatie, maar bovenal met ons kapitaal, lef en doorzettingsvermogen waar de stad zo’n behoefte aan heeft. Wat dat betreft is er dus niets veranderd.

Henk Jagersma

Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Deze blog is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van september 2015

 

Reageer op dit artikel