blog

StiB-blog: Beloning voor onderscheidende initiatieven

Geen categorie

StiB-blog: Beloning voor onderscheidende initiatieven

StiB staat voor Steden (en dorpen) in Beweging. Met de jaarlijkse StiB Award belonen WPM Groep en Vastgoedmarkt de meest succesvolle, recent voltooide gebiedsversterking binnen Nederland.

Succesvolle projecten verbinden mens en stad met elkaar en brengen het ‘samen meer waarde’ principe tot leven. In deze projecten worden mensen en plekken op een slimme en creatieve wijze aan elkaar verbonden en zo ontstaat een nieuwe dynamiek.

Dynamiek en vitaliteit

De vastgoedmarkt bevindt zich momenteel in een transitiefase. Het tempo van de huidige maatschappelijke dynamiek zorgt voor een snelle verandering in de wensen en behoeften van de gebruikers en hult tegelijkertijd de toekomst van het vastgoed in onzekerheid. De tijd waarin vastgoedeigenaren onbezorgd konden vertrouwen op het succes van hun belegging door onder meer een sterk groei van zowel economie als bevolking, die is niet meer. De vastgoedmarkt verandert juist steeds meer in een vragersmarkt, waarbij huurders zich in een steeds sterkere en eigenaren zich dus in een kwetsbare positie bevinden.

Juist in deze tijd, met al haar onzekerheid, zien we dat nieuwe ontwikkelingen vaak moeizaam van de grond komen. Beleggers en investeerders houden niet van onzekerheid, terwijl bezwaarmakers wijzen op de risico’s van overaanbod en/of leegstand. Deels is deze kritiek terecht. Juist in deze tijd, waarin het tempo van veranderingen ongekend hoog is, moet met een grote mate van zorgvuldigheid worden gehandeld. Keerzijde is wel dat, vooral in een periode van ongekende dynamiek, onze steden en dorpen ook juist meer moeten anticiperen op verandering en kansen benutten. Stilstand is immers achteruitgang.

Onze steden en dorpen hebben behoefte aan projecten die toekomstbestendig zijn, die voldoen aan de wensen van gebruikers en hun omgeving, die zorgen voor identiteit, verbondenheid en emotie. Dergelijke initiatieven kunnen een impuls geven aan een plek, aan de mensen en de bedrijvigheid. Terwijl ze tegelijkertijd ook stimuleren tot vernieuwing en creativiteit. De projecten vragen op hun beurt om durf, commitment en doorzettingsvermogen. Het samenbrengen van partijen wordt steeds complexer, terwijl de uiteindelijke gebruikers zo veranderlijk zijn in hun wensen. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen op een vernieuwende wijze, slim en creatief, in elkaar moeten worden gestoken.

Essentie van de prijs

De vastgoedmarkt is aan verandering onderhevig. Nieuwe ontwikkelingen worden steeds complexer, zowel in hun aanloop als uitvoering; tegelijkertijd nemen de belangen toe. Dit betekent dat ook de planologie moet beantwoorden aan de eisen van de nieuwe tijd. Op zichzelf staande projecten, die top-down wordt gepland om te voorzien in een bepaald aanbod passen niet meer in de huidige tijd.

Het accent komt daarom steeds meer te liggen op samenwerking, dynamiek, vitaliteit en innovatie. Essenties daarin zijn onder meer de inpassing in het stedelijk netwerk, de mate van ondernemers-/gebruikersgerichtheid, actieve participatie en het innoverende karakter gericht op meer dan alleen de som der delen.

Een succesvol project is, vanuit de gedachte van de prijs, een ontwikkeling die tot stand is gekomen vanuit de nieuwe stijl van planning. Waarbij men erin is geslaagd om, ondanks alle onzekerheid en complexiteit, iets te realiseren dat qua functie, identiteit, impuls en vernieuwingswaarde, meer is dan het gebouw alleen.

Een succesvol project zorgt voor dynamiek van de omgeving en draagt bij aan de aantrekkelijke steden (en dorpen) van de toekomst.

Over de auteur: Pieter Affourtit is algemeen directeur van de WPM Groep.

Deze blog is verschenen in Vastgoedmarkt van september 2015.

Reageer op dit artikel