blog

Het nieuws van Wendy Verschoor

Geen categorie

Het nieuws van Wendy Verschoor

Er waren deze week de nodige ontwikkelingen te zien bij beheerders van vastgoed. Enerzijds konden we lezen over de zesjescultuur waar het gaat om het beheer van kantoorpanden, anderzijds zagen we enkele grote dienstverleners hun dienstenarsenaal uitbreiden door overnames. Dat laatste is een interessante ontwikkeling, mits het de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt.

Met name die zesjescultuur baart toch wel enige zorgen. In een tijd dat er steeds meer aandacht komt voor kwaliteit en professionaliteit zou een rapportcijfer onder de 7 eigenlijk niet meer mogen. Maar vooral bijzonder is de signalering dat de relatie tussen beheerder en huurder blijkbaar niet altijd geformaliseerd is in een SLA (service level agreement). In een tijd van toenemende regelgeving – denk aan AIFMD – en een toegenomen aandacht van de toezichthouders voor de vastgoedsector, is het ondenkbaar dat de zakelijke verhoudingen nog onvoldoende geregeld zijn.  

Onderdeel van kwaliteit is toch ook de mate van professionaliteit. Zakelijk opdrachtgever- én opdrachtnemerschap zijn een basisvoorwaarde om stappen te zetten in de richting van kwaliteit. Recent zijn er door de RICS standaarden uitgebracht op het gebied van vastgoedmanagement, juist om van die zesjescultuur af te komen. Op basis van de uitkomsten van het Solved-onderzoek hebben we duidelijk nog een weg te gaan.

Wendy Verschoor
Divisiedirecteur Gebouwen bij Arcadis en voorzitter van RICS Nederland

 Zesjescultuur onder beheerders kantoorpanden

VGM NL: ‘Vastgoedbeheer is op de goede weg’ 

Reageer op dit artikel