blog

Bouw een complexstrategie op stevig fundament

Geen categorie

Bouw een complexstrategie op stevig fundament

De afweging wat te doen met vastgoed komt al sinds jaar en dag op hetzelfde neer: buy, hold, sell or invest. Toch blijft de onderbouwing van de keuze voor een bepaalde complexstrategie een uitdaging.

Om in de huidige marktomstandigheden goed te presteren, is het buikgevoel geen bepalende factor meer. We weten allemaal dat de verantwoordingseisen ook een gedetailleerd inzicht in de totstandkoming van een keuze vergt. Zowel commerciële beleggers als woningcorporaties worstelen hiermee en zijn zoekende naar een gefundeerde onderbouwing van de complexstrategie. Maar hoe ziet die eruit en waar liggen verbeterkansen?

Investeren in een complex of het laten voor wat het is? Een complexgewijze verkoop of uitponden? In de praktijk komt het geregeld voor dat vastgoedbezitters uit deze opties ad hoc een keuze maken. Goede asset managers zijn in staat om een uitstekende kwalitatieve inschatting te maken op objectniveau. Op complexniveau kan dat al wat lastiger worden, laat staan op portefeuilleniveau. Zij baseren hun keuze op ervaring, kennis en gegevens van het vastgoed en diverse parameters die worden doorgerekend met behulp van spreadsheets. Om het behapbaar te houden gaat het in de meeste gevallen om enkele parameters. Te veel parameters is ondoenlijk, want dan zie je door de bomen het bos niet meer. Toch is dat wel een gemis, want dit geeft geen volledig beeld van het vastgoed. Bovendien blijkt dat de uitkomst in dergelijke beslisprocessen individuele verschillen bevat.

Een kwalitatieve beschrijving is zeer waardevol in de onderbouwing van een keuze op het gebied van buy, hold, sell or invest. Hoe waardevol ook, een kwalitatieve inschatting laat echter altijd ruimte open voor discussie. Vastgoedbezitters hebben behoefte aan een eenduidige en gestandaardiseerde complexstrategie. Zij willen complexen uniform en op portefeuilleniveau kunnen vergelijken. Hiervoor is een hard model nodig, een kwantitatieve onderbouwing van de kwalitatieve beoordeling. De juiste tooling biedt rekeningkracht en baseert geavanceerde analyses op wel 60 parameters. Alle dimensies van het vastgoed worden meegenomen en weergeven, zoals het rendement en de locatie, kwaliteit en energieprestaties. Ook een gewogen score per object is mogelijk, waarbij sommige parameters een minimale score moeten hebben. Met behulp van de juiste tooling hebben vastgoedbezitters beschikking over een dashboard dat in één oogopslag laat zien waar de aandacht naar uit moet gaan. Het geeft een beeld van de portefeuille als geheel en in detail.

Voor een gefundeerde onderbouwing van de complexstrategie is inzicht nodig. Hiervoor is het belangrijk om kwalitatieve beoordeling kwantitatief te onderbouwen. Meer inzicht in het vastgoed resulteert in meer grip, betere stuurinformatie, reëlere toekomstverwachting en bewuste keuzes ten aanzien van het bezit.

Martijn van Berge Henegouwen, managing consultant bij Reasult

Reageer op dit artikel