blog

Het nieuws van Ilse Kaandorp

Geen categorie

Het nieuws van Ilse Kaandorp

Het aantal belangen- en brancheorganisaties in het vastgoed is enorm. De versnippering is hierdoor groot. Willen we bij de politiek effectief invloed uitoefenen moeten we op zoek gaan naar onderlinge samenhang. Moeten we allianties aangaan met een duidelijke lobbystrategie, niet alleen gericht op de ‘eigen kerk’.

Het is niet zo dat er helemaal niet wordt samengewerkt. Voor de negatieve gevolgen van de warmtewet voor beleggers in commercieel vastgoed, beleggingswoningen en VvE’s vragen we gezamenlijk aandacht. De juridische, technische en administratieve gevolgen, en dus ook de extra kosten, zijn groot. Terwijl bescherming van een professional of een appartementseigenaar tegen zichzelf, het doel van de warmtewet ver voorbij schiet. En dan komen daar de secundaire gevolgen, zoals de afname in investeringen in duurzame warmtevoorzieningen, nog bij.

Willen we voor onze leden – onze klanten – echt effectief zijn en invloed uitoefenen, moeten we ons scharen achter een inspirerende gezamenlijke agenda. Die zich niet beperkt tot de lobby, maar zich ook richt op innovatie, kennis, marktinformatie, risicomanagement, integriteit en duurzaamheid. Taken kunnen vervolgens worden verdeeld.

De tijd dat organisaties of personen als vanzelfsprekend waren aangesloten bij een of verschillende verenigingen is voorbij. Iedereen wordt kritischer. We moeten niet afwachten maar deze uitdaging proactief aangaan. Afwachten is geen optie.

Ilse Kaandorp, directeur VGM NL

>

Reageer op dit artikel