blog

Het nieuws van Marien de Langen

Geen categorie

Het nieuws van Marien de Langen

Er komt meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Minister Blok heeft daartoe een conceptwetsvoorstel gemaakt. We zijn het nu eens van harte met de minister eens.

In Amsterdam is bijna de helft van alle woningen een sociale huurwoning. Dat is meer dan waar ook in Europa. Maar de sociale huurmarkt zit op slot. Voor starters is een betaalbare huurwoning niet te vinden. Een deel van de woningen bestemmen voor tijdelijke verhuur kan de zaak in beweging brengen. Snel beschikbaar, maar wel tijdelijk. Dat is dan de deal. Veel meer jongeren kunnen zo aan woonruimte geholpen worden dan via de huidige wachtrij. Ze staan te springen tot het zo ver is. Veel jonge stedelingen hebben immers maar een paar jaar behoefte aan een sociale huurwoning, voordat ze door carrière of samenwonen zichzelf kunnen redden. En wie na een jaar of vijf jaar nog steeds een laag inkomen heeft, heeft wachttijd opgebouwd voor een reguliere woning en heeft in ieder geval gewóónd.

Belanghebbenden kunnen via www.internetconsultatie.nl/tijdelijkehuur tot 6 november een reactie geven op het wetsvoorstel. Wij hebben dat gedaan. Door een substantieel deel van de woningen –laten we zeggen een kwart – met een tijdelijk contract te verhuren, vergroten we de doorstroming, verbeteren we de broodnodige toegankelijkheid van de stad voor jonge mensen en benutten we de sociale woningvoorraad beter. Wie kan daar nou op tegen zijn?

Marien de Langen, Bestuursvoorzitter Stadgenoot en Voorzitter De Vernieuwde Stad

>

Reageer op dit artikel