blog

Van bevingen, biggen en belastingvoorzieningen

Geen categorie

Van bevingen, biggen en belastingvoorzieningen

De aardgasopbrengsten uit Noord-Nederland hebben de staatskas al jaren goed gevuld. Toch is gebleken dat de winning niet zonder consequenties is. Er zijn al verschillende aardbevingen geweest, die veel directe schade hebben veroorzaakt. Daarnaast is er indirecte schade; mensen willen er niet meer wonen en woningen worden onverkoopbaar.

Een voor de hand liggende vraag voor vastgoedeigenaren is in hoeverre hun vastgoed aardbevingproof is. Voor een antwoord op deze vraag kan men bij Grontmij terecht. Blijkbaar kunnen ze bij dit bedrijf aardbevingen simuleren en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld funderingen en draagconstructies in kaart brengen. Hierdoor kunnen ze zeggen: ‘het bedrijfsleven in Noord-Nederland verder helpen de risico’s inzichtelijk te maken en samen de gevolgen te beperken’.

Een aardbeving simuleren klinkt als een ingewikkelde analyse. Je kunt je afvragen hoe Grontmij de uitkomsten dan eenvoudig en duidelijk over het voetlicht brengt bij hun klanten. Als je daarover wat langer doordenkt hoeft het uiteindelijke rapport misschien maar één woord te zijn: ‘Stro’, ‘Hout’ of ‘Baksteen’. Bij zo’n rapportage weet je direct waaraan je toe bent als de grote boze aarbevingswolf tegen je mooie stukje vastgoed aan begint te puffen/schudden. Als het rapport ‘Baksteen’ zegt maak je je natuurlijk niet al te druk. Jij zit goed. Maar wat nu als het Grontmij rapport ‘Stro’ zegt? Een duidelijk signaal om een spaarpotje te gaan aanleggen. De vraag is dan of de overheid dan ook een duit in het zakje doet bij het vormen van deze spaarpot.

Dat zou niet gek zijn, want zij heeft immers ook het gas uit de grond gehaald. De overheid zou een bijdrage leveren als de bedragen die in de spaarpot – ook wel voorziening genoemd – worden gedaan aftrekbaar zijn van de winst. Als er sprake is van een fiscaal aftrekbare voorziening wordt de winst lager en dus ook het bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting. Nu is het zo dat de Hoge Raad in het zogenaamde ‘Bakstenenarrest’ – what’s in a name – heeft bepaald onder welke voorwaarden een fiscaal aftrekbare voorziening kan worden gevormd. In dat arrest worden daarvoor drie voorwaarden genoemd.

De eerste voorwaarde wordt de ‘oorsprongsvoorwaarde’ genoemd. Deze voorwaarde houdt in dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong moeten vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan het moment van het vormen van de voorziening hebben voorgedaan. Nu de gaswinning in het verleden heeft plaatsgevonden, zou je denken dat aan deze voorwaarde is voldaan. De staatssecretaris noemt echter als voorbeeld een onrechtmatige daad verrichten, een overeenkomst op grond waarvan je betalingen zult moeten doen en handelingen die leiden tot het ontstaan van afval of slijtage. Het gaat kortom om feiten en omstandigheden die de belastingplichtige zelf heeft ‘gedaan’. Het lijkt erop dat een toekomstige uitgave aan je gebouw van ‘Stro’ door een aardbeving niet aan de oorsprongsvoorwaarde voldoet. Dus geen geld uit het aardgas, wel aardbevingen en schade, maar geen aftrekpost en (dus) geen steuntje in de rug van de overheid.
Hoe zat het ook alweer met die wet van Murphy?

Henk de Graaf MRE, Partner Real Estate Taxand Nederland
Reacties naar Henk.deGraaf@taxand.nl

Reageer op dit artikel