blog

Het nieuws van Wendy Verschoor

Geen categorie

Het nieuws van Wendy Verschoor

Waarom blijven berichten over gebrekkige verantwoording bij woningcorporaties toch regelmatig terugkeren in het nieuws? Juist van semi-publieke partijen die veel maatschappelijk geld ontvangen, mag toch worden verwacht dat de verantwoording op orde is. Deze week werd bekend dat onvolledige of ontbrekende verantwoording over financiën en risico’s aanleiding is geweest voor het CFV om sancties op te leggen aan vier corporaties, vijf hebben er nog een nominatie.

Na de verschillende debacles die inmiddels al hebben geleid tot een parlementaire enquête zou je denken dat een sector de urgentie voelt om stappen te gaan zetten in risicomanagement en transparantie. Juist voor deze aspecten worden corporaties nu op hun vingers getikt door het CFV.

Is een tijdige, transparante verantwoording van corporaties te veel gevraagd? Dat lijkt me niet. Waarom werken we niet toe naar een gelijk speelveld met beleggers; één normen- en verantwoordingskader voor partijen die in vastgoed beleggen en vastgoed beheren. Als er dan ook nog een kwaliteitsslag wordt gemaakt in toezicht dan kan de sector daadwerkelijk een stap vooruit zetten.

Wendy  Verschoor, director Real Estate Advisory PwC en voorzitter RICS

Reageer op dit artikel