blog

Het nieuws van Pé Kohnstamm

Geen categorie

Het nieuws van Pé Kohnstamm

NSI publiceerde begin deze week zijn halfjaarcijfers. Bij de nieuwe verhuringen van zowel kantoren als winkels is de effectieve huur per vierkante meter, die kon worden gerealiseerd, lager dan de huur in de bestaande portefeuille.

Dit verschijnsel treedt in bijna elke markt met overcapaciteit op. De nadruk ligt op verbetering van de bezettingsgraad en dus van de cashflow. Dit is de enige economisch verantwoorde strategie in de huidige tijd. Huurders laten zich adviseren door transactie makelaars, die de markt kennen en dit leidt nu ook bij verlenging vaak tot lagere huren al dan niet in de vorm van incentives.

De taxateurs zien deze effectieve huren als referenties voor de schatting van de markthuur. De afboeking op de NSI-portefeuille wordt dan ook voor een belangrijk stuk bepaald door deze lagere huren. Sommigen zeggen dan dat het beter is om vast te houden aan hogere huren c.q. het niet verhuren. Dat is een uitermate slechte strategie, die NSI gelukkig niet heeft gekozen. In dat geval blijft de afboeking tenminste even groot – door leegstand en referentiehuren elders – en men mist de noodzakelijke cashflow.

Wat voorbij is, is voor altijd voorbij. Deze uitspraak van mijn hoogleraar economie is mij altijd bijgebleven. Neem nu de beste beslissingen zonder te letten op wat het vroeger waard was of welke huur je eerder hebt weten te bedingen.

Professor Pé Kohnstamm, emeritus hoogleraar Vastgoedkunde

Reageer op dit artikel