blog

GayVillage-stunt Roze Maandag acceptabel

Geen categorie

De publiciteitsstunt van de Stichting Roze Maandag over de bouw van een omheinde woonwijk voor homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Tilburg heeft vooral bij de media boze reacties opgeleverd. Hoofdredacteur Marcel Gelauff van de NOS en zijn collega Peter Vandermeersch van het NRC schreven zelfs een zeer verontwaardigde brief aan de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus vanwege diens medewerking aan de stunt. ‘Wij constateren dat het in de gemeente Tilburg blijkbaar officieel beleid is doelbewust vertegenwoordigers van de pers op een verkeerd been te zetten en te verleiden tot onjuiste publicaties.’

Ik geef toe, ook ik heb me een dag lang op het verkeerde been laten zetten, maar deel op geen enkele manier de verontwaardiging van deze hoofdredacteuren. De Stichting Roze Maandag, de gemeente Tilburg, projectontwikkelaar Blauwhoed en LBB Naber Makelaars die gezamenlijk de stunt hebben vormgegeven, zijn erin geslaagd om de intolerantie naar de homogemeenschap in Nederland opnieuw op de agenda te zetten. En dat is hard nodig, want hoe tolerant Nederland zichzelf ook vindt, het feit dat iemand gay is, wordt door velen in onze samenleving nog steeds niet geaccepteerd.

Dat de media – en in het verlengde daarvan ook het brede luisterende en lezende publiek – erin zijn ‘getrapt’, vind ik hoogstens een principieel probleem. Binnen 24 uur is het bericht trouwens herroepen en er is verder geen schade berokkend. De media berichten wel vaker onzin en verschuilen zich vervolgens achter begrippen als ‘persvrijheid’ en ‘vrijheid van meningsuiting’. In dit geval had het de hiervoor genoemde hoofdredacteuren beter gepast de zaak met een knipoog naast zich neer te leggen.

Interessanter is de vraag of zo’n ‘gated gaycity’ enige kans van slagen heeft. Het feit dat er zich in een dag zestig belangstellenden bij de makelaar en projectontwikkelaar hebben gemeld, laat in ieder geval zien dat zo’n initiatief op sympathie kan rekenen. De initiatiefnemers van de stunt benadrukten dit ook in hun reactie: ‘Hoewel GayVillage niet echt is, is de intolerantie tegen de gay-gemeenschap dat wel degelijk. Een veilige woonomgeving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Nog dagelijks hebben leden uit deze gemeenschap te maken met discriminatie en geweld. GayVillage is niet de oplossing voor dit probleem, maar speelt als idee in op een behoefte die wel degelijk bestaat.’

Ik ken overal in de wereld ‘gated communities’. Niet voor homoseksuelen, maar wel bijvoorbeeld voor senioren. De voormalige Nederlander Paul Klaassen bouwde er in de Verenigde Staten zelfs een aanvankelijk succesvolle beursgenoteerde vastgoedonderneming mee op, Sunrise Senior Living. Klaassen was in 2006 spreker tijdens het Vastgoedmarkt Trend Congres en zijn successtory inspireerde een aantal Nederlandse marktpartijen en gemeenten om te kijken of zo’n gated community voor welgestelde vijftigplussers ook in Nederland kon worden gerealiseerd. Nee dus, bleek al snel.

Ik ken de gated communities ook uit Afrika. Welgestelden – blank en zwart – leven vaak achter de zwaar bewaakte muren van hun woonwijken vanwege de angst voor criminaliteit. In een stad als Johannesburg leeft in feite iedereen die zich dat kan veroorloven, in zo’n afgesloten complex of woonwijk. Ik heb er echter niets mee. Criminaliteit, discriminatie en het gevoel van grote onveiligheid zijn ook in een land als Zuid-Afrika uiteindelijk niet te bestrijden door jezelf op te sluiten. Veiligheid, gelijkheid en verdraagzaamheid kunnen alleen worden bereikt door dialoog, beter onderwijs en vooral gelijke kansen.
Dus ook als de stunt van Roze Maandag toch tot een reëel plan wordt omgevormd, geloof ik niet dat dit de weg is die we moeten inslaan. Belangenorganisatie COC wijst in dit verband er terecht op dat een hardere aanpak van justitie en politie tegen het geweld waarmee gays en lesbo’s in Nederland steeds weer hebben te maken, de enige weg is. En betere voorlichting, beter onderwijs en bijvoorbeeld ook een heldere politieke opstelling, denk ik dan. En de media kunnen beter doorgaan met te schrijven en berichten over welke ongelijkheid dan ook, in plaats van te zeuren over een in hun ogen misplaatste publiciteitsstunt.

Ruud de Wit, adviseur Vastgoedmarkt
Reacties naar ruudewit@hetnet.nl

Deze column van Ruud de Wit verscheen eerder in Vastgoedmarkt juli 2014.

Reageer op dit artikel