blog

Frank van der Sluys: Dit is een lofzang op dit prachtige land

Geen categorie

Frank van der Sluys: Dit is een lofzang op dit prachtige land

Groene weilanden, zwart-witte koeien, windmolens en een voice-over die zegt: ‘Dit is een lofzang op dit prachtige land. Kijk toch! Groen, schoon, vooruitstrevend. Een land dat altijd is blijven investeren, ook in moeilijke tijden. Dat mag best wel eens gezegd worden. Een groene economie, een sterke economie, die al honderdduizenden banen heeft opgeleverd en op mooie dagen voor de helft draait op zonne-energie. Dat is wereldwijd ongekend. Een land dat ver vooruit loopt.’

Dit zijn de eerste zinnen uit een campagnefilmpje van Groen Links uit 2012. Het filmpje gaat verder met een groepje jongeren in een park: “Wilkommen in Deutschland!”. Hoewel dit filmpje mijn kiesgedrag niet heeft beïnvloed, bleef het wel in mijn gedachten hangen. Nederland is toch het land van water en wind? Onze uitgangspositie is toch minstens zo goed als die van Duitsland, waarom lopen ze hierin dan op ons voor? Het voelt alsof we kansen hebben laten liggen die voor het grijpen lagen.

Van Finland kunnen we leren dat gemiste kansen alsnog gegrepen kunnen worden. In de jaren ’70 van de vorige eeuw was het Finse onderwijs er beroerd aan toe. Dat werd vastgesteld, er werd niet achterover geleund, maar er werd een centrale aanpak bedacht. In het kort: het niveau van het onderwijs en het aanzien van leraren moest omhoog. De bedachte aanpak lijkt simpel, maar vergt wel een lange horizon. Wil je leraar worden in Finland? Eerst een academische opleiding van zes jaar succesvol afronden! Dan mag je onze kinderen onderwijzen. De aanpak werkt en decennia later behoort het onderwijs in Finland tot het beste dat Europa te bieden heeft.

Het filmpje van Groen Links geeft treffend weer dat we niet overal in voorop lopen. Zelfs niet in zaken waarvan het bijna logisch is dat we dat zouden doen. Toch hoeven we niet bij de pakken neer te zitten, is de les uit Finland. Het is niet te laat alsnog kansen te grijpen. Stel het probleem vast, bedenk een centrale aanpak om kansen te creëren en geef die de tijd om succesvol te zijn.

De problemen op de Nederlandse vastgoedmarkt worden veelvuldig belicht. Het duiden van een probleem is altijd makkelijker dan het zien van een oplossing, al heb ik het gevoel dat de marktpartijen het steeds meer met elkaar eens zijn. Dit is een goed begin. Nu wordt het tijd kansen te definiëren. Het is de kunst succesverhalen te analyseren om zo te leren wat de specifieke succesfactoren zijn. Het online shoppen bedreigt het fysiek winkelen, de winkelleegstand loopt op en consumentenbestedingen laten te wensen over. Toch werd eind december de Kalverstraat door politie afgesloten voor winkelend publiek omdat het te druk was. Wat trekt de mensen daar? Het vinden van gebruikers voor kantoren langs snelwegen is een uitdaging, tegelijkertijd vullen de wegrestaurants langs dezelfde snelwegen zich op werkdagen met laptops en hun eigenaren. Wat spreekt hen daar zo aan?

De antwoorden op deze vragen omzetten in toekomstbestendige concepten is de uitdaging. Dat is niet eenvoudig, maar als het lukt, gaan we over enkele decennia op zoek naar een Duitse troubadour die een lofzang kan schrijven op de prachtige Nederlandse vastgoedmarkt.

Frank van der Sluys. hoofd Research DTZ Zadelhoff

Stem op Frank van der Sluys. Ga hier naar het stemformulier.

Reageer op dit artikel