blog

Het nieuws van Marien de Langen

Geen categorie

Het nieuws van Marien de Langen

Ik heb in de vier grote steden gewerkt. Ik werkte er voor gemeenten en twee woningcorporaties en bezocht het Rijk regelmatig. De perspectieven verschilden, maar het ging steeds om hetzelfde: herstructurering van oude wijken.

Het doel was leefbare buurten en fatsoenlijke woningen. Dat is altijd goed gelukt. Geen ‘no go areas’ hier, geen getto’s of banlieus. Het businessmodel is simpel maar doeltreffend. Nadat subsidies waren afgeschaft financieren corporaties het onrendabele deel vooral door verkoop van huurwoningen. De corporaties zijn netto betaler aan de fiscus. Van staatssteun is materieel gezien geen sprake meer.

Minister Blok lijkt dit systeem nu om zeep te willen helpen. Volgens zijn novelle moet de markt het middensegment voor zijn rekening nemen en mogen corporaties zich alleen richten op sociale huur. Helaas. De afgelopen veertig jaar heb ik nooit commerciële partijen bereid gezien te investeren in herstructurering van oude wijken. Waarom zouden ze ook? Elders zijn de risico’s kleiner en de rendementen hoger. Pas wanneer corporaties de wijken boven water krijgen, komen anderen.

Wat minister Blok wil is gevaarlijk. Hij verwacht – en dat is pure ideologie – dat als je corporaties ‘terugdringt in hun hok’ de commerciële markt het vanzelf overneemt. De praktijk wijst anders uit. Nu maar hopen dat de wedstrijd tussen ideologie en werkelijkheid wordt gewonnen door de werkelijkheid. De steden en hun bewoners verdienen die uitkomst.

Marien de Langen
voorzitter De Vernieuwde Stad en Bestuursvoorzitter Stadgenoot

Reageer op dit artikel