blog

Het nieuws van Robert Kohsiek

Geen categorie

Het nieuws van Robert Kohsiek

Door een andere manier van werken, rationele kijk op het ontwerp en een sneller bouwproces verdwijnt het woord Onrendabele top uit het vastgoed-vocabulaire. Wensdenken dat oude tijden herleven maakt plaats voor Wilsdenken dat het anders moet maar ook anders kan.

Dat zaken nu wel weer kunnen, leidt tot energie en enthousiasme en dat is wat de markt nodig heeft. Alle betrokken partijen binnen de woningbouw maken meer en meer de draai om Rendabel investeren mogelijk te maken.

De discussie over de wenselijkheid van Rendabele woningbouw is niet van nu maar werd ook al in aan het begin van de twintigste eeuw gevoerd. Uit het boek Bewoonbaar land komt een beeld naar voren van felle debatten tussen voorstanders en tegenstanders. Uiteindelijk is het begrip Rendabel op de achtergrond geraakt. Slingerbewegingen blijken maar weer eens van alle tijden. Rendabel investeren wordt weer voorzichtig het uitgangspunt met uiteraard borging van woonkwaliteit en beschikbaarheid. Rendabele investeringsmogelijkheden leiden tot nieuwe bouwactiviteit en daarmee tot nieuwe woningen die zo hard nodig zijn.

Robert Kohsiek, directeur woningcorporatie Wonam

> ‘Corporatiewoning zonder onrendabele top haalbaar’

Reageer op dit artikel