blog

Het nieuws van Ilse Kaandorp

Geen categorie

Het nieuws van Ilse Kaandorp

‘Woningtekort naar 290.000 woningen in 2020’ blijkt uit de Primos prognose van onderzoeksbureau ABF Research. Als voornaamste reden wordt de achterblijvende productie genoemd.

Als voornaamste reden wordt de achterblijvende productie genoemd. Voor herstel uit de crisis is groei van het huidige productieniveau inderdaad gewenst. Immers, het aantal huishoudens, voornamelijk alleenstaanden, blijft groeien, vooral in de Randstad. Daarnaast neemt het aantal woningen af door samenvoeging en sloop. De prognose geeft aan dat ‘het tekort aan woningen uitgedrukt als percentage van de voorraad zal toenemen van een gangbaar percentage van 2 procent in 2012 naar ruim 4 procent in 2020.’

Maar moet het woningtekort wel alleen worden opgelost met nieuwbouw? Het CBS rapporteert dat van de 7,2 miljoen woningen in Nederland er op 1 januari 2011 300.000 leeg stonden. Dat is 4,2 procent van de woningenvoorraad, 0,2 procent meer dan de prognose uit het onderzoek. Een op de zeven leegstaande woningen is amper tien jaar oud, voornamelijk appartementen. Een derde eigen woningen en twee derde huurwoningen. Deze woningen zijn niet direct beschikbaar voor bewoning. In de binnensteden staan boven winkels, vaak, woningen leeg. Is het niet logisch ook te bekijken hoe leegstaande woningen weer voor bewoning geschikt kunnen worden gemaakt? Verder rest nog de vraag waar we al die nieuwe woningen zouden moeten bouwen. Met andere woorden: alleen een combinatie van maatregelen kan het woningtekort verminderen.

Ilse Kaandorp, directeur VGM NL

Woningtekort naar 290.000 woningen in 2020

Reageer op dit artikel