blog

Nieuwsstelling: Voortbestaan Multi Development geen uitgemaakte zaak

Geen categorie

Nieuwsstelling: Voortbestaan Multi Development geen uitgemaakte zaak

Blackstone lijkt de veelgeprezen ontwikkelingstak van Multi intact te willen houden. De nieuwe eigenaar geeft in een toelichting in elk geval hoog op over de ‘excellente ontwikkelexpertise’ van Multi. Projectontwikkeling zou zelfs een kernactiviteit blijven. In het officiële persbericht rept Blackstone hier echter met geen woord over en noemt het Multi ‘een Europees winkelplatform’. Dat is weer in overeenstemming met de ambitie van Blackstone om een Europees winkelbeleggingsfonds op te zetten à la het grote Blackstone-winkelfonds in de VS. Het is te hopen dat Multi prijswinnende Europese winkelcentra en multifunctionele binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten ter hand mag blijven nemen. Maar vooralsnog is het een kwestie van eerst zien en dan geloven.

Denkt u dat het voortbestaan van Multi Development een uitgemaakte zaak is?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel