blog

Het nieuws van Ilse Kaandorp

Geen categorie

Het nieuws van Ilse Kaandorp

In de Miljoennota van vorige week kwam de woningmarkt in relatie tot duurzaamheid slechts beperkt aan bod. Rutte II borduurt voort op de gemaakte afspraken van het SER Energieakkoord, het Huurconvenant van 2012 en het Energiebesparingsfonds van begin dit jaar.

In de Miljoenennota wordt wel bevestigd dat het Energieakkoord leidt tot aan aantal intensiveringen. Voor energie-innovatie wordt structureel 50 miljoen euro vrijgemaakt. Voor een subsidieregeling voor energiebesparingsinvesteringen door verhuurders in de sociale huursector komt in 2018 en 2019 in totaal zelfs 400 miljoen euro beschikbaar. En voor indicatieve energielabels en voor betere handhaving en ondersteuning van de wet milieubeheer is in totaal 30 miljoen euro uitgetrokken voor 2014–2016.

De ambitieuze doelstelling van het Huurconvenant, dat in 2020 alle sociale huurwoningen gemiddeld label B hebben en de particuliere huurwoningen voor 80 procent minimal label C, legt een grote druk op zowel huurders, corporaties en professionele woningbeleggers als de beheerders van hun portefeuilles. Of daarbij de nu vastgelegde subsidieregelingen ook maar in de richting komen van een adequate een realistische realisering van de ambities, is maar de vraag.

Daar ligt zeker een taak voor de professionele vastgoedbeheerders, die immers de schakel vormen tussen huurders/gebruikers en de professionele eigenaren, onder meer door zogenoemde green leases. VGM NL zal als brancheorganisatie actief bijdragen want zonder een duurzame exploitatie zijn alle initiatieven om tot een duurzaam object te komen al bij voorbaat kansloos.

Ilse Kaandorp, 

directeur Vastgoedmanagement NL/ (VGM NL)

Reageer op dit artikel