blog

Nieuwsstelling: Bouwend Nederland juicht te vroeg

Geen categorie

Nieuwsstelling: Bouwend Nederland juicht te vroeg

Of het akkoord tussen de corporatiesector en minister Blok over de verhuurderheffing positief nieuws is, is nog maar de vraag. De ministerraad heeft de corporatiesector vooral over de streep getrokken met de 400 miljoen euro aan beloofde steun bij de verduurzaming van de woningvoorraad. Maar het kabinet hanteert hierbij het principe van ‘the carrot and the stick’.

Want de 1,7 miljard euro blijft overeind, net als de honderden miljoenen euro’s saneringssteun aan Vestia en WSG die de sector nog boven het hoofd hangen. De investeringsruimte van corporaties zal beperkt blijven. Bouwend Nederland heeft de gewoonte om te juichen zodra het kabinet een besluit neemt over de woningmarkt. Het lijkt erop dat ook de nieuwe voorman Verhagen opnieuw te vroeg heeft gejuicht. Mee (on)eens?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel