blog

Nieuwsstelling: Blok heeft groot gelijk

Geen categorie

Nieuwsstelling: Blok heeft groot gelijk

De heilige verontwaardiging over de uitspraken van minister Stef Blok (‘krimpende woningproductie corporatiesector geen probleem’), komen onwaarachtig over. De feiten geven de minister namelijk ondubbelzinnig gelijk. Nederland telt ongeveer 3 miljoen sociale huurwoningen, waarvan 2,3 miljoen in bezit van woningcorporaties. Het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor een sociale huurwoning bedraagt slechts 1,8 miljoen. Dat is het aantal huishoudens met een bruto-inkomen tot 33.614 euro, de door Brussel voorgeschreven sociale huurgrens.

Uit recent verstrekte gegevens van de Belastingdienst blijkt dat maar liefst 27 procent van de bewoners van sociale huurwoningen een hoger inkomen heeft en dus scheefwoner is. 11,1 procent heeft zelfs een inkomen van meer dan 43.000 euro. De subsidiëring van de sociale huursector kost het Rijk en dus de belastingbetaler jaarlijks 14 miljard euro. Als Blok zich niet houdt aan de sociale huurgrens, dan grijpt Brussel vroeg of laat nog harder in.

Bovendien biedt de minister de markt een alternatief. Het woningbeleid van de afgelopen 25 jaar heeft de geliberaliseerde huursector zwaar op achterstand gezet. Blok dringt de corporaties terug uit de commerciële markt en verleidt 700.000 scheefwoners naar de vrijehuursector. In plaats van te zitten somberen over de krimpende corporatieproductie en de verhuurderheffing, moeten projectontwikkelaars, bouwers en beleggers zich storten op deze nieuwe markt. Want zoals Blok terecht opmerkte: ‘Nieuwbouw boven de liberalisatiegrens van 681 euro valt niet onder de heffing, ook niet bij dalende WOZ-waarden.’ Mee (on)eens?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel