blog

Vincent Quist: overheid zet massaal overtollig vastgoed te koop

Geen categorie

Vincent Quist: overheid zet massaal overtollig vastgoed te koop

De economie heeft sinds 2008 een neerwaartse spiraal ingezet. We hebben inmiddels diverse recessies achter de rug. Dit heeft ertoe geleid dat zowel de Rijks- als lokale overheid fors hebben moeten bezuinigen waarbij het einde nog niet in zicht is. Een deel van de bezuinigingen raakt ook het vastgoed.

Zowel op Rijksgebouwen als op gemeentelijk vastgoed moet fors worden bezuinigd. Daardoor wordt veel overheidsvastgoed te koop aangeboden of komt binnenkort op de markt. Het aangeboden vastgoed is zeer divers van commercieel vastgoed, waaronder kantoren, winkels en beleggingen tot woningen en maatschappelijk vastgoed. Zelfs voor waardevol monumentaal en cultureel vastgoed wordt geprobeerd een nieuwe eigenaar te vinden.

Het grote aanbod dat de overheid op de markt zet, heeft consequenties voor het functioneren van de vastgoedmarkt. Allereerst kan de vraag worden gesteld of de huidige markt de grote aanwas wel aan kan en of er wel een nieuwe eigenaar kan worden gevonden.

Ook kan de vraag worden gesteld of waardevol vastgoed nu niet wordt vervreemd om een bepaalde opbrengst te genereren, terwijl cultureel en monumentaal vastgoed ook een historische betekenis kan hebben en in overheidshanden zou moeten blijven. Krijgen we straks geen spijt omdat we vastgoed in moeilijke tijden hebben vervreemd vanuit financieel belang.

Volgens mij moet de overheid een bredere kijk hebben op de verkoop dan sec een financieel belang. De overheid, zowel Rijk als gemeente, heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet gedoceerd en verantwoord omgaan met vastgoed van maatschappelijke betekenis. Hieronder versta ik ook het niet verder verstoren van een markt die het toch al zwaar heeft.

Onder de druk van bezuinigingen wordt momenteel door diverse overheden te veel en te snel geprobeerd vastgoed af te stoten. Echter door een haperende vastgoedmarkt is dit niet eenvoudig en werkt het massaal te koop aanbieden van vastgoed averechts. Ik ben wel van mening dat overheden te veel vastgoed in bezit hebben dat niet tot hun kerntaken behoort. Dit type vastgoed afstoten lijkt mij voor overheden essentieel, maar ook dat vastgoed moet gefaseerd worden verkocht en met visie en strategie.

Vincent Quist, vastgoedjurist / adviseur gemeente Delft

Stem op Vincent Quist. Ga hier naar het stemformulier.

Reageer op dit artikel