blog

Vincent Quist: duurzaam vastgoed goed voor milieu en portemonnee

Geen categorie

Vincent Quist: duurzaam vastgoed goed voor milieu en portemonnee

De stelling ‘Duurzaam vastgoed is goed voor milieu en portemonnee’ lijkt in eerste instantie een win-winsituatie. Door te investeren in duurzaam vastgoed verbetert het milieu, heeft de samenleving profijt van de investering op macroniveau en hebben eigenaar en eindgebruiker financieel voordeel op microniveau.

Het is echter de vraag of dit ook zo is. Mijns inziens levert de investering in duurzaam vastgoed wel degelijk een bijdrage aan een duurzamere samenleving en helpen alle beetjes om het milieu in stand te houden en te verbeteren voor onze toekomstige generaties. Als samenleving hebben we de plicht om onze samenleving duurzaam te houden.

In duurzaam vastgoed investeren levert een bijdrage aan onze opgave op macroniveau. Hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt in de toegevoegde waarde voor het milieu van investeringen in nieuwbouw en bestaande bouw. Investeringen in nieuwbouw leveren een andere (grotere) bijdrage aan het milieu en zijn van een andere omvang dan investeringen in bestaande bouw. Het merendeel van het vastgoed betreft echter bestaande bouw, waarbij met kleinere investeringen op korte termijn resultaat kan worden bereikt in het verduurzamen van gebouwen.

Toch blijft het de vraag of de investering die moet worden gedaan door de eigenaar binnen een redelijke termijn wordt terugverdiend. Kleine investeringen om vastgoed te verduurzamen hebben een redelijk snelle terugverdientijd. Het voordeel van deze investering komt wel voornamelijk bij de eindgebruiker terecht in plaats van bij de eigenaar, omdat deze zijn gerelateerd aan gebruikskosten van het vastgoed.

Vanuit overheidsoverweging ben ik wel van mening dat hoge eisen moeten worden gesteld aan de duurzaamheid van vastgoed. Duurzaamheid heeft niet alleen een financieel belang voor de investerende partij en de eindgebruiker, maar de betrokken partijen hebben zeker ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor een schoner milieu heeft iedereen en we moeten daarom met elkaar streven naar een betere en schonere samenleving.

Kortom: duurzaamheid nastreven hoeft niet altijd gepaard te gaan met een win-win situatie voor alle betrokken partijen, waarbij naast een algemeen belang ook de eigenaar en eindgebruiker financieel voordeel hebben. Het voornaamste voordeel heeft namelijk de eindgebruiker. Om een win-win situatie te realiseren moeten alle partijen hun rol vervullen in het verduurzamen van vastgoed; overheid, eigenaar en eindgebruiker en moet het macrobelang doorslaggevend zijn boven het individuele financiële belang van de eigenaar en voornamelijk de eindgebruiker.

Vincent Quist, vastgoedjurist / adviseur gemeente Delft

Stem op Vincent Quist. Ga hier naar het stemformulier.

Reageer op dit artikel