blog

Sabine Bentvelzen: Politiek ‘onderonsje’ met Floor Vermeulen

Geen categorie

Na een zinderende debatronde met mijn mede-genomineerden heb ik één van de drie finaleplaatsen voor de Young Talent Award bemachtigd. Het was aan mij de eer om te reageren op de stelling; Centrale sturing door de overheid is van groot belang om de kantorenmarkt weer gezond te maken. Gezien mijn zoektocht naar het medicijn tegen de collectieve burn-out van de vastgoedmarkt heb ik dit vraagstuk de afgelopen weken enkel vanuit de optiek van marktpartijen belicht. Kortom, het is de hoogste tijd voor een bezoek aan politiek Den Haag! 

Aan de koffie met fractievoorzitter VVD Provincie Zuid-Holland
Bij het Provinciehuis word ik gastvrij ontvangen door Floor Vermeulen, fractievoorzitter VVD Provincie Zuid-Holland. Een gedreven politicus, met een omvangrijke passie voor politiek en de nodige ervaring bij Provinciale Staten. Gezien zijn vorige functie als woordvoerder Bestuur en Ruimtelijke Ordening is Vermeulen zeer bekend met vastgoed-gerelateerde vraagstukken. ‘Nederland is nooit af. Ons land zal een kwaliteitsslag gaan maken op vastgoedgebied, waarbij het optimaal benutten van innovaties de sleutel voor succesvolle projecten zal zijn.’ Zo vangt hij het antwoord aan op mijn vraag naar zijn visie op de toekomstige vastgoedmarkt.

Innovaties zijn nodig om het karakter van locaties als zijnde ‘eenheidsworst’ te doorbreken en de omgeving te diversificeren. Vanuit mijn werkervaring kan ik helaas stellen dat innovaties vaak botsen met heersende regelgeving. Vandaar dat ik hem de vraag stel in hoeverre, vanuit zijn optiek, de politiek innovaties kan bevorderen. Vermeulen is voorstander van een heldere Provinciale Structuurvisie, die kaderstellend is en minder gedetailleerd is uitgewerkt dan tot nu toe gebruikelijk was. Zijn insteek is om te benoemen wat en waar absoluut niet gebouwd mag worden in plaats van de ruimte in kaart te brengen waar wél ontwikkelingsactiviteiten mogen plaatsvinden. Minder regulering op dit gebied beperkt de botsing tussen regelgeving en innovaties. Dat een dergelijke verandering wenselijk is, onderbouwt hij door op te merken dat de gedetailleerde structuurvisies uit het verleden nooit werkelijkheid zijn geworden, maar ‘slechts’ wensbeelden zijn gebleken.

Overheid ‘aan boord houden’
Terugkomend op mijn stelling geeft Vermeulen aan dat centrale sturing vanuit de overheid niet dé oplossing is voor de ‘zieke’ markt. Dit sluit aan bij mijn weerlegging van de stelling, daar ik van mening ben dat een collectieve aanpak door marktpartijen, banken en de overheid nodig is. Overheden dienen meer faciliterend te zijn in plaats van sturend. Vermeulen vult hierbij aan dat het verenigen van partijen binnen de sector nodig is om met een gezamenlijke visie op te trekken richting de politiek. ‘Door de politiek aan boord te houden kunnen grote akkoorden gesloten worden.’

Mij is duidelijk dat de overheid niet het medicijn voor de collectieve burn-out heeft klaarliggen, maar dat zij wel instrumenten in handen heeft die kunnen bijdragen aan het gezond maken van de markt. Dit leidt ertoe dat het ingrediënt ‘in gesprek gaan en blijven met de politiek’ is toegevoegd aan het anti-burn-outrecept. 

Sabine Bentvelzen, directielid/ projectontwikkelaar bij Ericis

Stem op Sabine Bentvelzen. Ga hier naar het stemformulier.

Reageer op dit artikel