blog

Onno Dwars: Prestatieladder goed opdrachtgeverschap

Geen categorie

Onno Dwars: Prestatieladder goed opdrachtgeverschap

Alleen een goede uitvraag leidt tot een goed antwoord. Opdrachtgevers zijn zich tot op heden beperkt bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het stellen van een goede uitvraag. Ik pleit voor de introductie van een Prestatieladder goed opdrachtgeverschap. Deze zal leiden tot een betere uitvraag en voorkomt mislukte aanbestedingen.

Als ontwikkelaar en manager Duurzaamheid zie ik veel tenders voorbij komen. Veel tenders hebben een onduidelijke en onvolledige uitvraag. Veel opdrachtgevers moeten tijdens de aanbestedingsprocedure er nog achter komen wat hun vraag is, of hebben de interne en/of bestuurlijke besluitvorming nog niet op orde. Hierdoor wordt er te veel tijd en geld besteed aan de zoektocht van de opdrachtgever, waarbij de marktpartij het risico loopt de vraag voor de opdrachtgever te formuleren die vervolgens aan de concurrent wordt gegund. Dit is een gemiste kans voor de opdrachtgevers, aanbieders en maatschappij.

Er zijn ook voldoende voorbeelden van tenders waarbij de opdrachtgever de uitvraag wel goed op orde heeft, zoals de herhuisvesting aanbesteding van Alliander in Duiven en de aanbesteding van EnergieNotaloze woningen door Portaal. Bij de aanbesteding van Alliander is gestuurd op ambities en een gestructureerd dialoogproces. Dit heeft geleid tot een concrete uitvraag met een zeer hoog ambitieniveau. Dit resulteert niet alleen in een duurzame huisvesting van medewerkers van Alliander, maar moet ook resulteren in een GroenAlliantie met de omgeving. Deze moeten zorgen voor een gestructureerde verduurzaming van het bestaande bedrijventerrein. Een ander goed voorbeeld is de zeer innovatieve aanbesteding niaNesto van Portaal. Vijf winnaars mogen EnergieNotaloze woningen realiseren volgens het principe conceptueel bouwen. Bij de bouw staan de wensen van de huurder en het gebruik van de woning centraal. Niet alleen de uitvraag is ambitieus maar ook het proces. De opdrachtgever investeert in de doorontwikkeling van tien woonconcepten door met ingehuurde experts en de aanbieders pressure cookers te organiseren die leiden tot nog betere concepten van de aanbieders. Dit is een win- win situatie voor opdrachtgever en aanbieders. Twee aanbestedingsvoorbeelden die leiden tot kwalitatief betere producten en een meerwaarde voor de maatschappij.

De Prestatieladder goed opdrachtgeverschap moet ervoor zorgen dat opdrachtgevers en adviseurs van de opdrachtgevers nog beter gaan nadenken over de uitvraag en de verschillende manieren van aanbesteden. Als onderlegger voor de prestatieladder kan de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 dienen. De prestatieladder moet onder andere de aanbestedingskosten voor opdrachtgevers en aanbieders optimaliseren, meer inzicht geven in het besluitvormingsproces van opdrachtgever en de maatschappelijke verweving van de opgave in haar context stimuleren. De prestatieladder biedt opdrachtgevers de mogelijkheid aan te tonen dat zij hun integriteit en maatschappelijk betrokkenheid serieus nemen. De mate waarin invulling wordt gegeven aan verschillende pijlers van de prestatieladder, zal de hoogte van de trede bepalen net zoals dit ook bij de CO2-prestatieladder is gebeurd.

De Prestatieladder goed opdrachtgeverschap toepassen zal wel meer energie en aandacht vragen van opdrachtgevers in het voorbereidingsproces, maar dit zal dan ook leiden tot een beter resultaat voor opdrachtgever, aanbieders en maatschappij.

Reageer op dit artikel