blog

Onno Dwars: Europa lonkt

Geen categorie

Onno Dwars: Europa lonkt

Flexibiliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid. Met conceptueel bouwen is het mogelijk snel met prefab elementen op elke willekeurig plek een woning te realiseren, waarbij consumentgericht bouwen centraal staat.

 De concepten zijn landgebonden; door steeds verder toenemende eisen stijgt de kostprijs al jaren. De economische crisis en de milieucrisis vragen om een andere aanpak. Verdere eenwording van Europa is vereist om de prijs/kwaliteit verhouding beter in balans te brengen en betaalbaar duurzaam bouwen mogelijk te maken.

De vorm en uitstraling van woningen verschillen per land en locatie. De verschillende wet- en regelgevingen en de wensen per land of regio zorgen voor een divers woningaanbod. De betaalbaarheid staat steeds verder onder druk bij de aanhoudende economische crisis en de steeds strenger wordende eisen op het gebied van energiezuinig bouwen. Veel aanbieders zoeken met conceptueel bouwen een oplossing voor deze uitdagingen. Echter, de productie blijft momenteel achter en de aantallen worden niet gehaald om de concepten verder rendabel door te kunnen ontwikkelen.

Ikea doet het anders. Zij wil met haar studentenwoningen heel Europa veroveren, onder het motto: veel voor weinig. Een doelgroep die weinig te besteden heeft, is dan ook snel tevreden met een goed doordacht product. Ikea beschouwt de Europese markt als haar afzetgebied. Echter, ook zij zal nog steeds per land haar product moeten aanpassen aan de vigerende wet- en regelgeving. Dit leidt voorlopig tot suboptimale productontwikkeling en zal ten koste gaan van de kwaliteit en de prijs.

Verdere eenwording van de wet- en regelgeving binnen Europa, zoals dit momenteel plaatsvindt voor energiezuinig bouwen, biedt kansen om concepten te ontwikkelen die niet alleen kunnen worden verkocht in Nederland, maar in meer landen in Europa. Het casco in combinatie met het binnenpakket kan zo maximaal worden doorontwikkeld. Hierdoor zullen innovaties ook snel worden toegepast in de woningbouwsector. Het exterieur echter kan worden afgestemd op de plaatselijke beeldkwaliteitseisen.

Kostprijsdaling, toename van de bouwsnelheid en doorontwikkeling van de concepten, maken het mogelijk om eenvoudig in te spelen op de veranderende woonwensen. De prefab woningen kunnen eenvoudig worden vervangen door een nieuwe, verbeterde woning. Een enorme stimulans voor de bouwsector. Dit biedt ook de mogelijkheid voor een andere financieringsvorm, waarbij de woning wordt afbetaald en wordt beschouwd als consumptiegoed.

Verdere eenwording van Europa leidt tot innovatie in de bouw, met de consument en de bouwsector als grote winnaars.

Reageer op dit artikel