blog

Nieuwsstelling: Anticyclisch investeren in woningmarkt loont

Geen categorie

Nieuwsstelling: Anticyclisch investeren in woningmarkt loont

Kredietbeoordelaar S&P herhaalde het deze week nog maar eens. Dankzij een groeiende bevolking en een toenemend tekort aan nieuwbouwwoningen komt het op de middellange termijn wel goed met de Europese woningmarkt. Die opmerking geldt niet zozeer voor woningmarkten als in Spanje en Ierland, maar des te meer voor Nederland.
Waar de woningzeepbel in eerstgenoemde landen gepaard ging met een nieuwbouwboom, ging in Nederland in die periode juist de rem op de nieuwbouw, zoals onlangs vastgesteld door de parlementaire commissie Huizenprijzen. Met een groei van het aantal huishoudens van tegen de 800.000 de komende twintig jaar en een historisch lage woningbouwproductie, loont het om anticyclisch te investeren in woningen. Of de bodem nu dit jaar of in 2014 wordt bereikt, partijen kunnen al beter nu vast hun bouw- of beleggingsstrategie klaar hebben. Bent u het eens met deze stelling?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel