blog

Danny Bosman: risico’s managen zonder angst

Geen categorie

Danny Bosman: risico’s managen zonder angst

Een vraag die me de laatste tijd bezighoudt, is of verankering van eisen en een overmaat aan analyses van risicomanagement wel de oplossing is. Hierin schuilt het gevaar dat ondernemingen het onderwerp gaan benaderen als iets dat je moet doen om projectbetrokkenen tevreden te stellen.

Dit kan een afvinkmentaliteit veroorzaken. Dan wordt er geen waarde toegevoegd en misschien ook niet eens nagestreefd. En dat zou zonde zijn, want een gebalanceerde risicobeheersing voegt wel degelijk waarde toe aan de onderneming.

Risico managen behoort, naar mijn mening, bij de functie van een projectmanager of een ander verantwoordelijk persoon Dat kan eventueel via gestructureerde methoden. Nog nooit is de aandacht voor risicomanagement zo sterk geweest als in de afgelopen (crisis) jaren. Debacles bij beursgenoteerde ondernemingen en de daarop volgende corporate governance codes in diverse landen hadden een katalyserend effect. Daarnaast zien ondernemingen ook steeds meer de toegevoegde waarde van bewust en expliciet risicomanagement.

In de veronderstelling dat elke organisatie bestaat om waarde te creëren, is risico’s nemen in mijn beleving inherent verbonden aan deze waardecreatie. Ondernemen is niets anders dat het zo goed mogelijk balanceren tussen risico en opbrengst. Succesvolle ondernemingen zijn zich beter bewust van de risico’s en daardoor in staat om eerder dan de concurrentie op adequate wijze hiermee om te gaan. Zij slagen erin het risico, de onzekere factor, om te buigen naar een kans om waarde te creëren.

Een onderneming die functioneert vanuit angst en risicomanagement als doel ziet en niet als middel, ziet minder kansen en ontplooit geen creativiteit. Mijn inziens is ondernemen juist kansen zien en vanuit dit fundament (drijfveer) de kansen te pakken. Het begrip risico moet dus evenwichtig worden benaderd: als ongewenst gevolg en als kans. Met dezelfde methode/instrumenten is het mogelijk om kansen te inventariseren. Kansen zijn aspecten of gebeurtenissen die nu al goed gaan; het zijn uitdrukkelijk geen omgekeerd geformuleerde risico’s.

Echter wat is een juiste balans? Tot op welke hoogte onderneem je kansgericht en creatief en wanneer sla je door in risicobeheersing? Er wordt wel eens gezegd dat risicomanagement geen zin heeft, omdat het verkeerd loopt op de risico’s die je niet hebt gezien. Echter risico’s managen en deze steeds inventariseren, is nog altijd beter dan helemaal niets doen. Daarnaast werkt het toepassen van risicomanagement binnen een organisatie door in de bewustwording van de medewerkers die er direct en indirect mee te maken hebben.

Risicomanagement is absoluut noodzakelijk, maar laat de angst niet overwinnen, laat ondernemen bestaan uit kansen grijpen en risico’s minimaliseren.

Meer informatie

 www.stemopdanny.nl

Reageer op dit artikel