blog

Martijn Vlasveld: duurzaam vastgoed alleen op lange termijn winstgevend

Geen categorie

Martijn Vlasveld: duurzaam vastgoed alleen op lange termijn winstgevend

Verduurzamen is goed voor het milieu. Echter, duurzaamheid wordt omschreven als ‘people, planet en profit’. Niet voor niets wordt hierbij ook ‘profit’ genoemd. Dit is namelijk het lastigste bij verduurzamingsprojecten: vaak gaat het om (onevenredig) veel investeringen op de korte termijn en ontstaan de voordelen pas op lange termijn. Dit zorgt ervoor dat veel projecten moeizaam van de grond komen.

Duurzame gebouwen hebben hogere inkomsten

Gebouwen gebruiken ongeveer 35 procent van alle energie in Nederland. Vooral bij oudere gebouwen zijn er veel mogelijkheden om energie te besparen. Door deze gebouwen te verduurzamen, kunnen we enorme winst behalen op milieugebied. Uit onderzoek (onder anderen van Eichholtz, Kok en Brounen) blijkt dat duurzame kantoren en woningen een hogere huur en een hogere waarde hebben. Doordat gebruikers ook nog een lagere energierekening krijgen, zou je denken dat verduurzaming voordelen heeft voor iedereen.

Korte termijn focus

De praktijk is echter weerbarstiger. Meestal betaalt de eigenaar de verduurzaming van zijn gebouw. Het voordeel van een lagere energierekening komt vaak bij de huurder terecht. In de praktijk blijkt het echter lastig om huurders zo ver te krijgen dat zij een hogere huur voor een duurzamer gebouw betalen, ondanks hun lagere energiekosten. In de winkelsector speelt dit zelfs nog helemaal niet. Uit onderzoek blijkt dat winkeliers geen hogere huur betalen voor een duurzame winkelunit. Sterker nog: zij willen juist graag een pand in de historische hoofdwinkelstraat, terwijl de energiekosten daar veel hoger zijn.

Lange termijn winst

Het verschil komt pas bij verhuizing aan de orde: als voor een nieuw gebouw wordt gekozen, wordt hierbij vaak het energielabel vergeleken. Dan kiezen gebruikers sneller voor duurzame gebouwen met lagere energiekosten en een beter imago. De gebouwen die een slecht energielabel hebben, hebben daarom een risico op een lagere huur en langere leegstand. Deze waardedaling die hieruit volgt, is vaak meer dan de duurzaamheidsinvestering. Uiteindelijk verdient een duurzame investering zich dus terug.  

Conclusie

Om op langere termijn minder leegstand en een goed huurniveau te creëren, loont investeren in duurzaamheid. Het blijft belangrijk om gebouwen aantrekkelijk te maken en daar hoort duurzaamheid bij. Lange termijn beleggers die verantwoord met hun gebouwen omgaan, investeren dus in een goede en duurzame portefeuille. Dit is goed voor zowel hun portemonnee als het milieu.

Binnen CBRE Global Investors zien we dat goede prestaties in duurzaamheid en rendement samen kunnen gaan. Daarom investeren we veel in de verduurzaming van onze gebouwen en hiervoor hebben we al diverse duurzaamheidsprijzen ontvangen. Een beter milieu begint immers bij jezelf.

Martijn Vlasveld MSc MRE, asset manager CBRE Global Investors

Stem op Martijn Vlasveld. Ga hier naar het stemformulier.

Reageer op dit artikel