blog

Nieuwsstelling: Nijmeegs gemeentebestuur kat in nood

Geen categorie

Nieuwsstelling: Nijmeegs gemeentebestuur kat in nood

Nijmegen wil in de Waalsprong bij de ovatonde en het transferium Ressen ruimte bieden aan grootschalige winkels op het gebied van vrije tijd. Het gaat in de visie van het gemeentebestuur om grote detailhandel die in het stadscentrum niet goed past en aanvullend is op het bestaande winkelaanbod in de Nijmeegse binnenstad.

Gedacht wordt aan 30.000 m2. Ook wil de gemeente in dit gebied 10 hectare reserveren voor kantoren, bedrijfsruimtes, zorgfuncties, horeca en ontspanning. Nog op 10 januari van dit jaar nam Nijmegen het besluit de Waalsprong verder zelf te ontwikkelen. Na vijftien jaar is het samenwerkingsverband van de gemeente met projectontwikkelaars Heijmans, AM en Bouwfonds en de woningcorporaties Talis en Portaal ontvlochten. In de Waalsprong stonden ongeveer 12.000 woningen gepland, een kwart daarvan is gerealiseerd. De laatste tijd zorgde de crisis op de woningmarkt voor vertraging. De gemeente zei stilstand te willen voorkomen en verwacht als enige aandeelhouder te kunnen blijven zorgen voor de verdere voortgang van het gebied.

Uit onderzoek in 2012 bleek dat er een tekort van 50 miljoen euro dreigt op de grondexploitatie van de Waalsprong. Uit de nieuwste ambitie van de gemeente voor de Waalsprong valt niet anders dan te destilleren dat een stad in nood rare sprongen maakt. Bent u het eens met deze stelling?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel