blog

Nieuwsstelling: Corporatiebestel op sterven na dood

Geen categorie

Nieuwsstelling: Corporatiebestel op sterven na dood

Woningcorporaties krijgen nieuwe woningbouwprojecten vanaf volgend jaar een stuk moeilijker gefinancierd. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) gaat de borgstelling van leningen beperken, omdat veel corporaties nog verder in de financiële problemen komen als gevolg van de kabinetsplannen. Na de verhuurdersheffing en de voorgenomen invoering van het huurplafond is dit de bijl aan de wortel van het corporatiebestel. Bent u het eens met deze stelling?

 

 

 Powered by

Reageer op dit artikel