blog

Ook eensgezinde lobby naar Den Haag

Geen categorie

In de tweede week van mei vonden er twee belangrijke netwerkbijeenkomsten plaats. Allereerst was er het Trends Congres van Vastgoedmarkt, op de prachtige locatie Koetshuis De Zadelhoff van good old Cor van Zadelhoff in Breukelen. Twee dagen later verzamelde zich een iets kleinere groep van zo’n zestig vastgoedprofessionals in Maastricht, voor de derde Mare-sessie, op de minstens zo fraaie locatie van Thiessen Wijnkopers.

Het zal geen verbazing wekken dat beide bijeenkomsten dezelfde rode draad hadden: Samenwerken. In mijn column van Vastgoedmarkt april 2012 onderschreef ik al de oproep van Dirk Rompelman en Pé Kohnstamm voor meer samenwerking tussen alle betrokken vastgoeddisciplines om de crisis het hoofd te bieden. Kohnstamm benadrukte die noodzaak nog eens in zijn openingsbijdrage tijdens het Trends Congres. En alle sprekers na hem stemden met hem in.

Na afloop van de Mare-conferentie in Maastricht vatte mede-initiator Ruud Jacobs en dagvoorzitter Piet Eichholtz de uitkomsten van de lezingen en discussies ook samen met hetzelfde woord: samenwerken. Uiteindelijk werden de Maastrichtse discussies teruggebracht tot tien stellingen/thema’s, bouwstenen zo u wilt, die als leidraad moeten dienen voor verdere gesprekken, initiatieven en als het even kan, concrete stappen en maatregelen. Ik ga er trouwens vanuit dat tijdens de Provada nog meer van dit soort discussies zullen plaatsvinden, gezien de ernst van de situatie waarin de vastgoedsector is beland.

Dat samenwerken tussen de verschillende disciplines toch niet zo logisch is als het lijkt, bewijst dat de twee vakbladen in de vastgoedsector, Vastgoedmarkt en PropertyNL, deze twee mei-bijeenkomsten faciliteerden en organiseerden. Dat bevestigt het belang van deze twee bladen, maar tekent ook het onvermogen van de sector om zelf de handen krachtig ineen te slaan. Zowel na afloop van het Trends Congres als de Mare-bijeenkomst bleef ik met het onbevredigende gevoel zitten: En wat nu? Actiepunten, discussiethema’s,  netwerkbijeenkomsten, congressen, symposia en beurzen, we hebben er blijkbaar nog steeds voldoende tijd en geld voor als sector, maar hoe zit het met de harde lobby naar Den Haag? Wanneer slaat de sector keihard met de hamer op het politieke aambeeld?

We staan aan de vooravond van een nieuwe verkiezingscampagne, waarin de thema’s als de vastgelopen woningmarkt, het leegstandsprobleem op de kantorenmarkt, de stagnerende retailsector, de overfinanciering van het vastgoed in zijn algemeenheid  en de gevolgen van grote afschrijvingen geheel ondergeschikt zullen worden gemaakt aan de EU-eis van 3 procent. Wat we nu dus nodig hebben is een eensgezind optreden van Neprom, IVBN, NVM, VEH, NRW, Bouwend Nederland, Aedes, RICS en noem maar op, waarin een dwingend eisenpakket wordt neergelegd om uit de crisis te komen. De inzet moet zijn: een daadwerkelijke hervorming van de woningmarkt, het verbeteren van de financiering van het hele vastgoedspectrum en een helder aansturen door de overheden waar het gaat om ruimtelijke planning.

Schrapte de gedoogcoalitie anderhalf jaar geleden nog met veel retoriek het ministerie van VROM, in een nieuw kabinet moet juist de ruimtelijke ordening in haar meest brede opzet weer terugkeren en een centrale plaats krijgen. Immers, de manier waarop wij met stenen een ruimtelijk invulling geven in ons wonen, winkelen en werken, daar draait het allemaal om.
Zo moeilijk lijkt het me niet voor de betrokken belangenorganisaties om eensgezind met een helder en duidelijk puntenlijstje te komen, dat de komende maanden met een harde lobby op de verkiezingskantoren van de verschillende politieke partijen moet worden neergelegd. Want wat we beslist moeten voorkomen is, dat we het momentum van het huidige politieke klimaat vruchteloos aan ons laten voorbij gaan. De afgelopen twee jaar zijn feitelijk verloren al door al dat gedoe met het gedoogkabinet.

Maar het is nog niet te laat. Dirk Rompelman en Pé Kohnstamm aan de ene kant en Mare aan de andere kant hebben de voorzetten gegeven, in voetbaltermen hoeft de bal alleen maar te worden ingekopt. Vastgoedmarkt en PropertyNL zullen maar al te graag bereid zijn hierbij als hulpcoaches te assisteren en te faciliteren. En laten we hopen dat het Nederlands elftal in Polen en Oekraïne de sector het goede voorbeeld geeft hoe er echt kan worden gescoord in Den Haag. Het is bittere noodzaak.

Deze column van Ruud de Wit verscheen eerder in Vastgoedmarkt juni 2012.

Reageer op dit artikel