blog

Nieuw ijkpunt

Geen categorie

Het is al vaak gezegd en geschreven: het onderscheid tussen goed en minder courant vastgoed wordt steeds groter, zeker op de kantorenmarkt. Naast locatie (centrum versus bedrijventerrein) spelen ook duurzaamheid en de geschiktheid voor het nieuwe werken een rol. Bij de verkoop van een portefeuille is daarnaast natuurlijk van belang of een pand (grotendeels) is verhuurd of leegstaat.

Zelden werd het onderscheid tussen courant en onverhuurbaar duidelijker aangetoond dan bij de verkoop van de Uni-Invest-portefeuille aan TPG en het Britse Patron. Duidelijk is dat een groot deel van die panden in de niet goede categorieën valt in te delen. Het is de markt niet ontgaan, dat dit leidt tot een nieuw prijsniveau voor vergelijkbaar vastgoed. In een interview met Helwin Teunissen van XO Property Partners elders in deze editie komt al een snelle doorberekening aan de orde. Hij berekent dat TPG en Patron de slechtere kantoren van Uni-Invest voor 45 tot 50 euro per vierkante meter kunnen gaan verhuren. ‘Dat is ongekend.’

Het gaat echter te ver om, zoals in sommige media valt te lezen, maar direct de hele kantorenmarkt op deze manier (af) te waarderen. Dat maakte ook de rapportage van NVM Business duidelijk over de Nederlandse kantorenmarkt. 62 procent van de leegstaande kantoren is ouder dan achttien jaar, terwijl slechts 2 procent van het aanbod jonger is dan twee jaar en 10 procent is jonger dan zeven jaar. Het is duidelijk dat een volledige bouwstop het leegstandsprobleem niet zal oplossen.

Dit werkt ook door in de huur. Goede nieuwe panden leveren hun geld nog steeds op, maar voor die 62 procent kan de afwaardering en prijsstelling die de verkoop van het vastgoed van Uni-Invest met zich meebrengt, een nieuw ijkpunt vormen. Al enige tijd wordt door beleggers, ontwikkelaars, financiers, overheden en de eigenaren van panden voor eigen gebruik, gewerkt aan de vorming van een fonds dat herontwikkeling dan wel sloop van slechte, overtollige kantoorruimten moet gaan (mede)financieren. Wellicht dat de Uni-invest transactie de noodzaak van een dergelijk fonds nog eens onderstreept.

Deze column van Mels Dees verscheen eerder in Vastgoedmarkt april 2012

Reageer op dit artikel